Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dialog och synpunkter

I Tjörns kommun vill vi att det ska vara enkelt för våra invånare att engagera sig, komma till tals och påverka samhället. Här kan du läsa vad vi gör och vad du själv kan göra för att påverka.

Synpunkter och tips

Har du beröm, klagomål eller tips till någon av kommunens verksamheter? Då vill vi gärna att du skickar det till oss så vi får möjlighet att förändra och förbättra.

Du kan skicka in din fråga eller lämna en synpunkt när som helst på dygnet. Det du anmäler blir ett ärende som kommunens kundcenter tar hand om under våra öppettider.

Invånardialog

Vår vision säger att Tjörns kommun ska vara en plats där man kan leva det goda livet året runt, att vi är delaktiga i samhällets utveckling och vi får spännande saker att hända. Men den viktigaste frågan för att kunna förbättra och förändra vår kommun är: hur vill invånarna att Tjörns kommun ska utvecklas?

Som politiker och tjänstepersoner vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.

Ungdomsdialog

Ungdomsdialogen agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation.

Allmänhetens frågestund

Vid vissa tillfällen är allmänheten inbjuden till kommunfullmäktiges sammanträden för att ställa frågor.Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar att allmänhetens frågestund ska hållas. De hålls när kommunfullmäktige ska

  • Besluta om budget för kommande år
  • Godkänna årsredovisningen
  • Behandla särskilt viktiga och omfattande ärenden

Så här går det till

Frågestunden startar i samband med att det aktuella ärendet behandlas. Frågorna ska röra ärendet och du ska närvara personligen för att få dina frågor besvarade.

Frågor bör lämnas in till kommunkansliet senast måndag kl 12 den vecka sammanträdet äger rum. Om du lämnar in dina frågor i förväg så har den som ska besvara frågan större möjlighet att förbereda ett bra svar till dig.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet