Tjörn kommuns logga, till startsidan

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Varje kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har till uppgift att se till att hälso- och sjukvården i kommunen är säker, håller hög kvalitet och bedrivs enligt de lagar och föreskrifter som gäller. MAS är också patientnämndens kontaktperson och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Vårdskada

Om en patient drabbats av en allvarlig vårdskada eller utsätts för risk för allvarlig vårdskada, i samband med vård och behandling (Lex Maria) så är MAS/MAR ansvarig för att en anmälan görs. För mer information kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Kontakt

Cajsa Hamel

Avdelningschef


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet