Tjörn kommuns logga, till startsidan
Barn hoppar hage på skolgård

Fritidshem

Fritidshemmen vänder sig till barn i åldrarna 6–12 år och finns på kommunens samtliga låg- och mellanstadieskolor. Fritidshemmens verksamhet kompletterar skolan och ger eleverna en meningsfull fritid med social gemenskap under den skolfria delen av dagen och under lov.

Ansökan och uppsägning av plats på fritidshem

Både ansökan och uppsägning av plats på fritidshem görs via e-tjänst.

Fritidshem vid föräldraledighet

Barn med föräldraledig vårdnadshavare har inte rätt att erbjudas eller behålla plats i fritidshem. Platsen sägs upp senast två månader innan föräldraledighetens början.

Fritidshem vid arbetslöshet

För de vårdnadshavare som är arbetssökande finns inte rätten till fritidshem.
Vårdnadshavare som blir arbetssökande ska säga upp platsen. Uppsägningstiden på
två månader gäller inte om intyg av arbetslöshet kan uppvisas.

Tillfällig plats på fritidshem under skollov

Även om ditt barn inte har plats på fritids i vanliga fall, kan det komma tillfällen då en du som förälder måste arbeta eller kanske studera under loven. Då kan du ansöka om en tillfällig plats på fritidshem. Ansökan görs via vår e-tjänst senast en månad före önskat startdatum. Det är rektor på ditt barns skola som lämnar besked om plats. Avgiften är 100 kr per dag.

Registrera schema

Du registrerar ditt barns tider på fritidshemmet via Edlevo. Det är samma app som du använder vid anmälan om frånvaro. Här kan du även kopiera scheman mellan syskon, registrera vilka personer som får hämta barnen och även göra tillfälliga ändringar.

Avgifter och regler

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets sammanlagda inkomst före skatt. Inkomsten registreras i vår e-tjänst.

Självservice

Kontakt

Barnomsorg
Barn- och utbildningsförvaltningen
barnomsorg@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet