Tjörn kommuns logga, till startsidan

Guide till säkra evenemang

Att det arrangeras evenemang i Tjörns kommun är till glädje för såväl boende som besökare. Ska du arrangera ett evenemang? För att underlätta för dig har vi tagit fram en guide med tips för dig som arrangör. Guiden är lika användbar vare sig du arrangerar som privatperson, företag, förening eller offentlig sektor.

Tips till dig som ska arrangera

1. Tala med kommunen

Som arrangör är det viktigt att tidigt inleda dialog med både Tjörns kommun och polisen. Detta för att i god tid få reda på vilka tillstånd som krävs och vilka säkerhetsbestämmelser som gäller. Flera myndighetskontakter kan vara nödvändiga.

Här hjälper gärna kultur- och fritidsförvaltningen till. Vi kan också stötta i frågor som rör marknadsföring och erbjuder bland annat kostnadsfri plats i evenemangskalendern på kommunens hemsida.

2. Säkra evenemang

Du som arrangör är ytterst ansvarig för att evenemanget är säkert och tryggt. I ansvaret ligger att arbeta fram en god organisation och bra rutiner så att alla inblandade känner sig väl förberedda och trygga om något skulle inträffa.

All personal ska känna till den övergripande organisationen och sin egen plats i den. Allas ansvarsområden ska vara tydligt beskrivna.

Kontrollera med ert försäkringsbolag att villkoren täcker evenemanget.
Är kommunen medarrangör rekommenderas att det upprättas ett avtal som reglerar ansvarsfrågan.

3. Riskanalys

Gör alltid en bedömning av vad som kan gå fel under evenemanget. Saker att fundera på är till exempel; vad kan leda till olyckor (snubbelrisk, brandrisk, trafikolycka med mera), hur sannolikt är det att en olycka inträffar och vilka blir konsekvenserna?

4. Tillstånd

Vid de flesta evenemang krävs ett eller flera tillstånd. Tänk på att en del tillstånd kan ta extra lång tid att få, exempelvis polistillstånd – ansökan om offentlig tillställning. Det beror på hur många remiss-instanser som krävs. Beskriv evenemanget utförligt så att inga tidskrävande kompletteringar måste göras senare. Uppgifter som bland annat efterfrågas är start- och sluttid, förväntad publiksiffra samt ålder på besökarna. Använd gärna stöddokumenten ”checklista” eller ”säkerhetsplan”.

Exempel på områden där tillstånd behövs är serveringstillstånd, alkohol, livsmedelsverksamhet, markupplåtelse, lotterier, musiktillställning, avspärrningar och skyltning. Tillstånd som söks hos Tjörns kommun är till exempel livsmedelsverksamhet, markupplåtelse och lotterier. Serveringstillstånd söks på Tillståndsmyndigheten i Göteborg och avspärrning och skyltning söks hos Trafikverket eller lokala vägföreningar.

5. Undvik krockar

Genom att tidigt informera kultur- och fritidsförvaltningen om ditt evenemang får vi större möjlighet att hjälpa till och stötta upp. Dessutom leder tidig information till oönskade krockar med andra evenemang men också möjlighet till samarrangemang.

Nyttiga länkar

Kontakt

Sandra Saied

Evenemangskoordinator


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet