Tjörn kommuns logga, till startsidan

Offentlig handling och sekretess

I kommunen hanteras en stor mängd handlingar av olika slag. Många av dem är offentliga, vilket betyder att du kan ta del av dem. Men det finns också handlingar som är sekretessbelagda.

Offentlighetsprincipen innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar (läs mer nedan) som inte är sekretessbelagda eller innehåller personuppgifter som inte får visas (enligt dataskyddslagstiftning). Vi som jobbar i kommunen har rätt att lämna ut uppgifter om vi inte begränsas av regler om tystnadsplikt.

En handling är allmän om den förvaras, har skickats till eller skapats hos Tjörns kommun. En allmän handling kan vara till exempel text och bild. Beroende på innehållet, kan handlingar ibland vara sekretessbelagda.

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddad enligt lag (Offentlighets- och sekretesslagen).

Enligt offentlighetsprincipen ska en offentlig handling lämnas ut till den som vill ta del av den.

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den som lämnar uppgifter till en kommun eller myndighet måste normalt räkna med att uppgifterna eller delar av dessa kan bli offentliga.

Om en handling inte lämnas har du som begärt ut handlingen rätt att överklaga beslutet till kammarrätten.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 december 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet