Tjörn kommuns logga, till startsidan

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag är till för att bygga om och individuellt anpassa bostäder, för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna bo kvar och leva så normalt och självständigt som möjligt.

Bidraget ska täcka skäliga kostnader för anpassningen. Om du väljer en dyrare lösning får du själv betala den extra kostnaden.

Detta krävs för att du ska få bidrag

  • Anpassningen ska vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.
  • Din funktionsnedsättning ska vara varaktig. Bidrag beviljas inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.
  • Behovet av anpassning ska styrkas med ett intyg från din arbetsterapeut eller i vissa fall läkare.
  • Äger du inte din bostad krävs att din fastighetsägare ger sitt medgivande till anpassningen.
  • Om du ska flytta ska du välja en lämplig bostad utifrån din funktionsnedsättning.

Så går det till att söka bidrag för bostadsanpassning

Det är du som tar in offert-/er på den åtgärd du vill göra. Offerten ska bifogas ansökan. Kommunens handläggare beslutar om de åtgärderna du ansökt om ger dig rätt till bidrag samt om bidragets storlek.
Kommunen kan begära att sökanden kompletterar sin ansökan med ytterligare offert eller kostnadsberäkning om kommunen bedömer att det behövs för att fastställa skälig kostnad i ärendet.
Kommunen kan också ta in en ytterligare offert för att fastställa skälig kostnad.
Vid ansökan om trapp- eller plattformshiss krävs alltid minst två offerter.

När du fått ett beslut på bifall (godkännande) till din ansökan beställer du själv arbetet och ansvarar för att få det utfört. Fakturan för arbetet skickas till dig och du ansvarar för att den blir betald.

Utbetalning av bidrag

Du skickar in kopia på faktura, kvitto eller annan skriftlig redovisning för att styrka att anpassningen utförts och den faktiska kostnaden för denna. Bidraget från kommunen sätts därefter in på ditt bankkonto.

Handlingar som ska bifogas vid ansökan om bostadsanpassning

  • Komplett ifylld ansökningsblankett.
  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen.
  • Offert eller kostnadsberäkning.
  • Vid mer omfattande åtgärder kan det vara nödvändigt att din ansökan kompletteras med ytterligare handlingar, till exempel planritningar och/eller teknisk beskrivning över utformning.

Reparationsbidrag

Reparationsbidraget är ett bidrag som kan lämnas för att reparera anordningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande. Ansökan om reparationsbidrag lämnas tillsammans med faktura till kommunen av sökande.

Kontakt

Ulrika Swedenborg

Handläggare bostadsanpassning/administratör


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet