Tjörn kommuns logga, till startsidan

Fakta om Tjörns näringsliv

Tjörn är en småföretagarkommun med drygt 2 000 företagare och antalet företagare i kommunen växer stadigt. Under flera år har Tjörns kommun därför utsetts som den mest företagsamma i Göteborgsregionen av Svenskt Näringsliv.

Näringslivets struktur

Tjörns företag är små, endast en handfull har fler än 50 anställda. Antalet branscher är däremot många, vilket är faktorer som gör att Tjörn står stadigt i konjunkturförändringar.

Tjörn är historiskt mest känt för sin shippingverksamhet och för fiskindustrin. På senare år har även turismen vuxit starkt. De senaste tio åren har Tjörns kommun mer än fördubblat antalet gästnätter från knappt 33 000 till knappt 68 000 gästnätter. Den internationella TV-kanalen CNN har utsett kusten runt Tjörn till världens sjunde bästa naturområde att besöka. Även de gröna näringarna, till exempel lokalprodcerad mat, växer sig allt starkare i vårt område.

Tjörns kommun är en evenemangskommun med över hundra små och stora evenemang varje år. Några av de största och återkommande evenemangen är Träbåtsfestivalen, barn- och ungdomsfestivalen Frivolt och Tjörns kulturvecka.

Tjörns arbetsmarknad

Tjörns kommun är den största arbetsgivaren med drygt 1 200 anställda inom främst skola och omsorg. Den  största privata arbetsgivaren är Wallhamn AB. Det privata näringslivet på Tjörn växer kraftigt och enligt Business Regions Göteborg har Tjörn kommuns företag ökat antalet sysselsatta i den privata sektorn med 8 procent under perioden 2007–2018.

Flest arbetstillfällen finns det idag inom fyra viktiga näringar – bygg och anläggning, transport, tillverkning och handel. Totalt fanns det 2019 nästan 4 700 jobb på Tjörn. Dessa fördelade sig på 2 325 arbetsplatser. Det betyder att näringslivet i Tjörns kommun har skapat nästan 800 fler arbetsplatser och 1 300 nya jobb de senaste tjugo åren. Målet är att tillväxten fortsätter och att det skapas 1 200 nya jobb till 2035.

Kontakt

Anna Aldegren

Näringslivsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet