Tjörn kommuns logga, till startsidan
Tjörns kommun står upp för mångfald och inkludering.

Mångfald och inkludering

Tjörns kommun står upp för att alla ska ha samma möjligheter. Att alla – oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder –ska ha samma möjligheter att delta i samhället.

Det innebär nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Alla verksamheter ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och allas lika värde. Det gäller också samarbetspartners och besökare i kommunens verksamheter.

Genom att fortsätta främja en tolerant miljö skapar vi tillsammans en inspirerande arbetsmiljö där både medarbetare och besökare får möjlighet att växa och utvecklas.

HBTQI-diplomering

År 2021 tog kultur- och fritidsförvaltningen ett stort steg framåt i arbetet med att främja mångfald och inkludering och motverka diskriminering. Detta gjordes genom en hbtqi-diplomering och framtagandet av en handlingsplan. All personal i förvaltningen deltog i utbildningen. För utbildning och diplomering stod West Pride.

Tjörns kommun står upp för mångfald och inkludering.

Kontakt

Martin Wallin

Processledare.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 15 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet