Tjörn kommuns logga, till startsidan

Våld och hot

Har du sett eller upplevt våld eller hot i familj? Känner du någon i din närhet som hotad eller är psykiskt trakasserad av någon närstående? Blir du eller någon i din närhet slagen hemma? Vi kan erbjuda olika typer av hjälp både för dig som är utsatt och för barn som bevittnat våld. Vill du fråga om vilken hjälp som finns och prata om din situation kan du vara anonym.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd kan du anmäla detta till socialnämnden. Kommunen har ett särskilt ansvar för att se till barnets bästa.

För personer under 21 år som begått brott erbjuder vi hjälp med medling.

En medling är ett frivilligt möte mellan den som är ung och begått brott och den person som drabbats av brottet. Om brottet har gjorts mot ett företag eller liknande är det en företrädare för företaget som kommer till mötet.

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje opartisk person (det kan också vara två medlare) hjälper de båda parterna att prata om konflikten på ett konstruktivt sätt. Under medlingen berättar parterna sina versioner om vad som har hänt för varandra, om vilka konsekvenser det har fått och hur man vill ha det framöver. Om parterna i konflikten själva jobbar fram lösningen känner de ett större ansvar för att det ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden.

Före det bokade medlingsmötet träffar medlaren båda parter för att utreda vad var och en har för tankar och förväntningar på mötet. Detta för att det inte ska bli några överraskningar och för att medlingsmötet ska bli så bra som möjligt.

Har du frågor om det kommunövergripande utvecklingsarbetet med våld i nära relation, kontakta folkhälsostrategen.

Om du utsatts för brott, eller om en anhörig eller närstående utsatts för brott, kan du ansöka om stöd och hjälp från socialtjänsten.

Socialtjänsten är skyldig att pröva din ansökan och ge dig det stöd och den hjälp du behöver om man efter utredning kommer fram till att du har ett behov av hjälp. Det gäller vare sig du är barn eller vuxen.

Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller som inte får välja sina vänner. Det kan också röra sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer.

Tjörns kommun arbetar med att motverka och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr

På övriga tider, när det inte kan vänta tills ordinarie personal är på plats, kontakta:


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet