Tjörn kommuns logga, till startsidan

Sociala kontoret för individ och familj

Vare sig du är ung eller gammal, ensamstående eller med familj och barn, kan du någon gång i livet behöva råd och stöd från socialtjänsten. Första kontakten med socialkontoret sker via mottagningstelefonen.

På mottagningstelefonen svarar våra socialsekreterare. Vi kan hjälpa till och svara på frågor som rör socialtjänstens verksamheter. Vi vill underlätta för dig att hitta rätt och snabbare få hjälp.

Har du eller någon i din närhet behov av stöd och råd tar du kontakt med sociala kontoret som ger dig information om vad kommunen har att erbjuda. Du kan vara anonym i denna kontakt.

Om du vill ansöka om en insats hjälper en socialsekreterare dig med att göra en ansökan.

När din ansökan om till exempel familjebehandling kommit in, kontaktar en socialsekreterare dig för att boka in ett möte. Syftet med mötet är att socialsekreteraren ska få en bild av ditt behov och din situation. Om du vill ha med exempelvis en anhörig eller vän på mötet går det bra.

När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. När beslutet fattats meddelas det antigen muntligt eller skriftligt.

Om du inte är nöjd med det beslut du fått från socialtjänsten kan du överklaga det till förvaltningsrätten.

Om du misstänker att ett barn far illa och behöver stöd eller skydd kan du anmäla detta till socialnämnden, via en orosanmälan. Kommunen har ett särskilt ansvar för att se till barnets bästa. Du kan anmäla skriftligt eller muntligt.

Kontakt

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet