Tjörn kommuns logga, till startsidan

Invandring och integration

På Tjörn arbetar kommunen, myndigheter, frivilligorganisationer och företag tillsammans för att skapa en god integration och ett välkomnande mottagande.

Tjörns kommun ansvarar för familjer och enskilda med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen, samt ensamkommande ungdomar.

Nyanländ i kommunen

Som nyanländ finns det mycket du vill veta om hur de nationella myndigheterna arbetar, hur sjukvården fungerar i Sverige och vad din hemkommun kan hjälpa dig med.

Vi arbetar med följande grupper

Det finns många skäl att komma till Sverige och vår kommun. Internationellt och nationellt talar man om olika grupper av flyktingar. Vi arbetar med följande grupper:

  • Anvisade personer och familjer som har uppehållstillstånd i Sverige.
  • Anhöriginvandring till anvisade personer. Även dessa har uppehållstillstånd på grund av anknytning.
  • Kvotflyktingar. Det väljs ut av Förenta Nationerna (UNHCR) och har permanent uppehållstillstånd.
  • Ensamkommande barn och ungdomar. De bor i familjehem eller vid behov så kallat HVB-hem. De är asylsökande.
  • Gruppen 18+, före detta ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.
  • Flyktingar som inte är registrerade.

Kontakt

Britt-Marie Rastman

Enhetschef Integration

Fredrik Dahne

Integrationsvägledare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet