Tjörn kommuns logga, till startsidan

Seniorsäkerhet

Trygghet och säkerhet är viktigt för alla. Säkerhet i vardagen för dig som är senior eller äldre kan betyda att du ser över hemmet för att undvika fall, använder hjälpmedel och rör dig säkert utanför hemmet.

I vissa fall är äldre människor mer utsatta och sårbara. Kroppen blir mer skör och risken för allvarliga skador vid till exempel fall blir större. Konsekvenserna av ett olycksfall kan innebära att möjligheterna till ett aktivt och rikt liv begränsas. Desto större är alltså anledningen att göra sitt bästa för att undvika olyckor.

Den vanligaste olyckan i våra hem är fallolyckan. Det gäller både barn och äldre. I våra hem finns det många risker som vi kanske inte alltid tänker på. Det kan till exempel vara trösklar, trappor, mattor eller sladdar. Läs gärna mer om hur du kan förebygga fallolyckor nedan.

Alla kan falla men med rätt mat, motion och genom att ha koll på dina mediciner kan du minska risken för fall.

Bra mat gör dig starkare
Maten ger din kropp energi och näring samtidigt som den stärker muskler och skelett. Goda matvanor har stor betydelse för att skjuta upp både naturliga åldersförändringar och förändringar som orsakas av sjukdom och läkemedel. Vilken mat du får i dig påverkar risken för att tappa balansen och falla. Därför är det viktigt att äta näringsrik mat genom hela livet och att vara fysiskt aktiv. På så sätt ökar chansen för att du håller dig frisk och behåller din muskelstyrka.

Läs mer på Livsmedelverkets hemsida "Äldre - råd om bra mat".

Läs mer på 1177.se om "Tips att öka aptiten hos äldre".

Träning minskar risken att falla
Forskning visar att regelbunden balans- och styrketräning minskar risken för fall och fallskador. Både balans- och styrketräning ger god effekt även bland äldre personer. Det är alltså aldrig för sent att börja träna.

Läs mer på 1177.se om "Fysisk aktivitet och träning".

Umeå Universitet har skapat en app som heter "Säkra steg" som hjälper dig att träna balansen. Läs mer här.

Hitta balansen i medicinskåpet
Vissa mediciner ökar risken att falla, till exempel genom att de gör dig trött eller yr. Därför är det viktigt att du vet hur dina mediciner fungerar – dels var för sig, dels i kombination med varandra. Fråga din läkare eller på apoteket. Det är särskilt viktigt om du får läkemedel från flera olika läkare.

Socialstyrelsen: Filmer med tips hur man kan förhindra fallolyckor

Läs mer om "Att ramla när du blir äldre" på 1177.se.

Läs mer om hur du förebygger fallolyckor i Socialstyrelsens broschyr "Tips för att förhindra fallolyckor".

Se Socialstyrelsens checklista "Praktiska tips för att förhindra fallolyckor".

Tillsammans med fixartjänsten kan du få en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom:

 • Risk för fall- och halkolyckor
 • Brandsäkerheten i hemmet

Vid säkerhetsronden följer ni en checklista som du får ta del av. Där noteras de brister som finns och de åtgärder som bör vidtas.

De som fyller 80 år får erbjudande via brev om att få en säkerhetsrond av fixartjänsten.

Säkerhetsronden och servicen är kostnadsfri men du får själv stå för eventuella kostnader för material.

Ingela Vingård
Fixartjänst
fixarna@tjorn.se
0304-60 18 66

Golv:

 • Ta bort glidande mattor där du går ofta. Du kan också använda halkskydd under mattan. Glöm inte att byta ut det med några års intervall. En bit heltäckningsmatta med gummerad undersida är ännu mer halkfri.
 • Undvik att polera golven för att minska halkrisken.
 • Ta bort trösklar som inte är nödvändiga.
 • Fäst elsladdar så att de inte ligger lösa på golvet, det minskar risken att snubbla.

Belysning:

 • Ha bra belysning i hela bostaden.
 • Ha gärna en nattlampa tänd.

Badrum:

 • Undvik våta golv i dusch- och badrum. Använd istället halkfria gummimattor på golv i dusch och badrum samt i badkaret.
 • Montera hantag som stöd i dusch och badrum.

Trappor:

 • God belysning i trappor och antihalkremsor på trappsteget gör din gång säkrare.
 • Du som använder dubbelslipade glasögon, var speciellt försiktig när du går i trappor.

Utomhus:

 • Använd stadiga skor med broddar vid halt vägunderlag.
 • Gå-stavar ger ett extra stöd.
 • Använd reflex.
 • Använd broddar på båda skor. I handeln finns olika modeller av broddar. Skomakaren kan även sätta fast vissa modeller på klacken. Det finns även broddar som sätts fast med remmar. LÄNK TILL GRATIS BRODDAR?
 • Käpp med isdubb kan stödja dig vid halka. Kom ihåg att fälla upp isdubben inomhus och att byta sliten doppsko.
 • Käpp med tillbehör (isdubb, doppsko) kan du få hos distrikssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Övrigt:

 • Ta det lugnt då du stiger upp. Sitt kvar en stund på sängkanten om du blir yr.
 • Ordna så att du har en telefon på nattduksbordet.
 • Behöver du gå på toaletten nattetid och tycker det är svårt, tala med rehabpersonal om praktiska hjälpmedel.
 • Stå aldrig på ostadiga stolar eller pallar. Använd istället en stadig stege med handstöd.

 • Jag har tagit bort onödiga mattor.
 • Jag har halkskydd under lösa mattor.
 • Jag har tagit bort farliga trösklar i bostaden.
 • Jag har fäst elsladdar så att de inte ligger löst på golvet.
 • Jag använder skor i stället för innetofflor som saknar bakkappa.
 • Jag har halkmatta i badkaret, duschen och på badrumsgolvet.
 • Jag har handtag på väggen intill badkaret och duschen.
 • Föremål som jag använder ofta i hushållet har jag lätt tillgängligt.
 • Jag sitter ner vid av- och påklädning.
 • Jag undviker att klättra på stolar, pallar, stegar mm.
 • Jag har telefonen vid sängen.
 • I trappuppgången finns fast och god belysning.
 • Trapporna är försedda med stabila handledare på båda sidor.
 • Trappstegen är försedda med halkskydd.
 • Jag använder reflexer vid mörker.
 • Jag använder vid behov käpp och vid halka är den försedd med isdubb.
 • Jag använder halkfria skor eller halkskydd vid utomhusvistelse vintertid.
 • Jag har brandvarnare/brandsläckare.
 • Jag har en brandfilt i köket att använda om det börjar brinna på spisen.
 • Jag har sand utanför dörren att använda när det är halt.
 • Jag har timer till kaffekokare och spis.
 • Jag har god belysning i bostaden.
 • Jag har nattbelysning i sovrummet.
 • Jag har ytterbelysning.

Kontakt

Ingela Vingård
Fixartjänst
fixarna@tjorn.se
0304-60 18 66


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet