Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kållekärrs skola

Kållekärrs skola ligger mitt på Tjörn och här går ungefär 210 elever från förskoleklass till och med årskurs 5. Från och med årskurs 6 går eleverna på Häggvallskolan i Höviksnäs.

Du har möjlighet att se schemat för olika klasser och lärare.

Skolan arbetar hela tiden med att förbättra kvaliteten. Det handlar till exempel om att eleverna ska uppfylla målen och vara nöjda med sin skola eller att de ska uppleva att deras miljö är trygg och säker. I detta arbete är alla delaktiga – föräldrar, elever och personal.

Varje år gör skolan en kvalitetsredovisning som innehåller:

Det systematiska och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar formuleras i det som kallas Plan mot kränkande behandling. Den syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Den syftar också till att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I planen finns de åtgärder beskrivna som planeras att påbörjas eller genomföras under innevarande år. Planen är anpassad till den egna verksamheten och följs upp, utvärderas och revideras varje år.

Kontakt

Kållekärrs skola

Svenborgsvägen 7
471 94 Kållekärr

Expedition

Måndag–torsdag 7–16, fredag 7–13

Fritidsavdelningar


Ankarets fritidshem 0304-60 16 08
Bojens fritidshem Blå073-462 16 72
Bojens fritidshem Röd 073-462 17 51
Bojens fritidshem Gul 076-634 16 10

Katarina Ekelund

Rektor Kållekärrs skola

Maria Olausson

Skolsköterska

Sanna Nordström

Kurator

Ann-Marie Oderstam

Logoped

Ida Almefjord Boylan

Skolpsykolog

Katarina Karlson

Specialpedagog


Sidansvarig/Senast uppdaterad 3 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet