Tjörn kommuns logga, till startsidan

Våra förmåner

Som anställd i Tjörns kommun har du flera förmåner. Här får du en överblick över de olika förmånerna. I underrubrikerna kan du läsa mer.

Förmåner för medarbetare

Inom Tjörns kommun arbetar cirka 1 200 personer i drygt 220 olika yrken. Tjörns kommun ser sina medarbetare som viktiga kuggar i ett större hjul och tar vara på varje medarbetares unika kompetens. Vi erbjuder kvalificerade arbetsuppgifter med stor bredd, kompetensutveckling, ett nära ledarskap och stor möjlighet till utveckling. När du tar plats hos oss får du tillgång till flera fömåner.

Som medarbetare har du 25 semesterdagar per år, vilket motsvarar fem veckors ledighet. Från och med det året du fyller 40 år har du 31 semesterdagar och från och med det året du fyller 50 år har du 32 semesterdagar.

Semesterväxling är en möjlighet för dig som medarbetare att växla ditt semesterdagstillägg mot extra ledighet med lön. Detta gäller för medarbetare inom vissa områden.

Tjörns kommun erbjuder många av sina medarbetare flextid. Det innebär stora möjligheter till individuell anpassning för arbete och ledighet.

Tjörns kommun erbjuder föräldrar att vara föräldralediga på heltid tills barnet är 3 år, utöver lagstadgade 18 månader, och på deltid tills barnet fyller 10 år som är utöver lagstadgade 8 år, eller slutar tredje klass.

Alla som är tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda över tre månader eller timanställda när de har arbetat mer än 500 timmar under året, har rätt till ett friskvårdsbidrag på upp till 1 200 kr per år.

Tjörns kommun tillämpar Skatteverkets regler för skattefri motion. Vi använder ePassi för hantering av friskvårdsbidraget.

Alla tillsvidareanställda kan avstå en del av lönen till en pensionsförsäkring.

En tredjedel av våra anställda dagpendlar. Från exempelvis centrala Göteborg tar det ungefär 45–60 minuter med kollektivtrafik, beroende på var på Tjörn arbetsplatsen ligger.

Som arbetsgivare erbjuder vi tillsvidareanställda miljöbil som personalbil. Vi leasar bilen och låter därefter dig disponera den mot bruttolöneavdrag i 36 månader.

Alla månadsanställda får ett gratis årskort till det världsberömda Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

Tjörns Kommunanställdas FritidsFörening (TKFF), arbetar aktivt för gemenskap även utanför arbetstid och erbjuder många spännande aktiviteter – seglatser, föreläsningar, resor, pröva-på-övningar, afternoon tea med mycket mera.

Som anställd i Tjörns kommunkoncern har du en försäkring som gäller om du skadar dig på jobbet eller till och från jobbet. Försäkringen gör att du kan få ersättning för förlorad inkomst och för sveda och värk. Du kan också få ersättning för vissa kostnader som uppstått i samband med skadan. Vi har också en avtalsgruppsförsäkring som kompletterar sjukpenningen, sjukersättningen eller aktivitetsersättningen från Försäkringskassan.

Tjörns kommun erbjuder kompetensutveckling utifrån dina och verksamhetens intressen och behov. Vi har ett väl fungerande samarbete med våra grannkommuner och Göteborgsregionens kommunalförbund, med utbildningar och kompetensutvecklande nätverk.

Alla nyanställda månadsavlönade erbjuds en heldag med information om hur det är att arbeta för och i Tjörns kommun. Dagen innehåller teoretiska delar om organisation, ekonomi, försäkringar med mera, liksom en guidad bussrundtur i kommunen.

Cykelförmånen innebär att du som medarbetare kan beställa en cykel och betala mot avdrag på bruttolönen, (det vill säga lönen före skatt) i 36 månader.

Engagemang och delaktighet

Fördelen med att arbeta i Tjörns kommun är att du blir sedd, eftersom du har nära till kollegor, ledning och politik. När du tar plats hos oss är din åsikt och delaktighet grunden till att påverka och utveckla arbetet inom din verksamhet. Hos oss kan dina idéer bli verklighet!

En tät kontakt och bra relation med våra lokala fackliga organisationer ser vi som en självklar del i det dagliga arbetet och strävan efter våra gemensamma mål. Inom Tjörns kommun drivs flera arbetsplatser i intraprenadform där medarbetarnas bidrag och delaktighet är avgörande för en väl fungerande verksamhet. Driftformen intraprenad har visat sig vara framgångsrik för ökad delaktighet och engagemang.

Ledarskap

Hos oss ses ledarskapet som en viktig del i att skapa delaktighet, engagemang och en hälsosam arbetsmiljö hos medarbetarna. För att uppnå det krävs förutsättningar att verka som ledare. Detta skapar Tjörns kommun genom välanpassad storlek på medarbetargrupper, för ett nära ledarskap. Som chef får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap på flera sätt, bland annat genom utbildningsinsatser och nätverk.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet