Tjörn kommuns logga, till startsidan

Överenskommelse för mångfald och inkludering

Tjörns kommun står upp för att alla ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Detta gäller oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Tjörnbornas rättigheter att göra egna livsval ska värnas, och förutsättningar för frihet och inflytande ska skapas.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån diskrimineringslagens krav och har därmed nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Förvaltningens verksamheter ska präglas av en öppen attityd och respekt för andra människors olikheter och lika värde.

Tjörns kommun strävar mot att främja normer som leder till att personal, samarbetspartner och besökare i kommunens verksamheter behandlar varandra med ömsesidig respekt samt att normer som verkar exkluderande, diskriminerande eller kränkande motverkas.

Förvaltningen vill främja en inspirerande arbetsmiljö där alla anställda och besökare får möjlighet att växa och utvecklas.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 oktober 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet