Tjörn kommuns logga, till startsidan
Läkemedelsautomat

Läkemedelsautomat

En läkemedelsautomat hjälper dig att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt. På angiven tid matar läkemedelsautomaten fram läkemedel och påminner dig om att det är dags att ta den. Du får en ökad trygghet och självständighet i vardagen.

Automaten fylls på med rätt läkemedel och dos. Trygg och säker dosering. På angiven tid matar läkemedelsautomaten fram läkemedlen och påminner den enskilde om att det är dags att ta dem. Läkemedelsautomaterna kan också kommunicera med ansvarig personal och till exempel meddela om den enskilde inte tagit sina läkemedel.

Ansvarig läkare på den vårdcentral som du är listad på beviljar en läkemedelsautomat.

Läkemedelsautomaten är enkel att använda och du kan placera den var som helst i ditt hem. När det är dags att ta ditt läkemedel skjuter automaten ut en påse med de mediciner du ska ta. Påsen är förklippt och enkel att öppna.

 • läkemedelsautomaten laddas med läkemedel för en längre period - ofta en eller två veckor
 • programmeras via ett molnbaserat webbgränssnitt med vilka tider du ska ha läkemedel
 • kan påminna dig flera gånger om läkemedlen inte plockas ut inom angiven tid
 • det finns möjlighet att synkronisera läkemedelsautomatens information med läkemedelslistan
 • det finns möjlighet att låsa in läkemedel som inte hämtas för att undvika att du tar dubbla doser
 • det finns en funktion för att kontrollera att automaten laddas med rätt läkemedel
 • det finns en funktion för att mata ut läkemedel i förväg när du inte kommer vara hemma vid läkemedelstillfället
 • den finns möjlighet att utforma vilka ljud-,tal-och/eller ljussignaler som du vill använda för att tala om när det är dags att ta läkemedlen
 • det finns möjlighet att skicka manuella textmeddelanden till dig via läkemedelsautomaten och där du eller din anhörig har möjlighet att besvara dem
 • det finns möjlighet att använda olika språk för dig
 • det finns skydd (digitalt och fysiskt) mot obehöriga att få åtkomst till läkemedel i automaten
 • det finns skydd mot strömbortfall

Du som får en läkemedelsautomat blir inskriven i kommunala primärvården och avgiften är då 334 kr/månad från och med 1 februari 2024 oavsett om du har behov av andra sjukvårdsinsatser eller inte. Avgiften för kommunala primärvården ingår i maxtaxan”.

Vad är en läkemedelsautomat?

Undrar du vad en läkemedelsautomat är? Se filmen nedan!

Kontakt

Planeringsansvarig sjuksköterska


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet