Tjörn kommuns logga, till startsidan

Tillstånd, regler och tillsyn

När du ska starta, utöka eller ändra en verksamhet som regleras i lag, måste du anmäla eller söka tillstånd för verksamheten av kommunen och ibland även av andra myndigheter. Här kan du läsa mer om anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter, kommunens tillsyn och om ditt ansvar som företagare att kontrollera din verksamhet.

Var ute i god tid

Var ute i god tid när du ska anmäla eller söka tillstånd för en verksamhet. Handläggningen av ett ärende kan ta olika lång tid. Handläggningstid är den tid det tar för kommunens handläggare att fatta ett beslut i ett ärende efter det att ärendet bedömts vara komplett. Tänk även på att om du planerar att ändra din verksamhet eller ta över en befintlig verksamhet så behöver du ofta göra en ny anmälan och söka tillstånd på nytt.

Kommunen gör tillsyn

Kommunen är tillsynsmyndighet för flertalet anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Det innebär att vi gör regelbunden tillsyn av verksamheterna för att se till att lagar och regler följs. Kommunen gör även tillsyn hos verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga men som regleras i lag. Syftet med tillsynen är att garantera invånarna god hälsa och en god miljö. Tillsynen är också ett stöd till dig som företagare. Kommunen kan ge dig råd hur du kan uppfylla de krav som ställs.

Kontakt

Anna Aldegren

Näringslivsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 2 november 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet