Tjörn kommuns logga, till startsidan
Avfallstrappan, illustration

Avfall och återvinning

Avfallshanteringen bygger på att spara på resurser, material och energi genom att minska mängden avfall, återanvända det som går, sortera ut och återvinna så mycket som möjligt av resten.

Aviseringar om avfallstjänster

Du kan få avisering via SMS och/eller e-post när det gäller några av våra renhållningstjänster.
Få aviseringar för avfallstjänster

Hämtningstider för avfall och slam

Sophämtning och tömning av slam sköts av det upphandlade företaget Renova Miljö. De hämtar enligt ett hämtningsschema som skickas ut till alla fastighetsägare i december varje år. Här kan du beställa hämtningsschema, se hämtningstider vid helgdagar, hämtningstider av grovafall på öar och få information om hur du schemalägger och beställer extra slamtömning.
Hämtningstider för avfall och slam

Återvinningscentral

Som boende i Tjörns kommun kan du utan kostnad lämna grovsopor, farliga avfall, återvinningsmaterial, elavfall, trädgårdsavfall och saker för återanvändning på Tjörns återvinningscentral vid Heås. Här kan du se öppettider, priser, läsa om inpasseringssystem, vad du kan lämna och inte lämna samt ansöka om företagskort.
Återvinningscentral

Kommunens och ditt ansvar

Alla länder inom EU ska arbeta efter avfallstrappan för att på bästa sätt ta hand om det avfall som uppstår. Trappan innebär att det bästa är att inte något avfall uppkommer och sämst är att lägga avfallet på deponi. Du som privatperson eller företagare ansvarar för att sortera ditt avfall och slänga det på rätt ställe samt att renhållningsfordonet och miljöarbetare kommer fram till dina sopkärl eller din slamanläggning.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), ansvarar återvinningsstationerna och det som slängs där. Tjörns kommun ansvarar för att samla in, transportera och återvinna det hushållsavfall som finns i kommunen. Allt avfallsarbete ska göras utifrån fem övergripande mål:

Dessa mål regleras i en avfallsplan som är gemensam för Göteborgsregionen. Vem som ansvarar för vad och vilka regler som gäller styrs i kommunala föreskrifter för avfall.

På bara 50 år har avfallsmängderna fördubblats. Om vi inte vänder trenden kommer världen att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte. Vi måste börja tänka på hur vi konsumerar.

I december 2020 antog Tjörns kommun en ny avfallsplan för 2030. Tjörns kommun har som mål att minska både hushållens avfall och nedskräpningen i naturen. Ett av målen är att avfall från hushåll ska minska med 30 procent per invånare.

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet