Tjörn kommuns logga, till startsidan
Avfallstrappan, illustration

Avfall och återvinning

Avfallshanteringen bygger på att spara på resurser, material och energi genom att minska mängden avfall, återanvända det som går, sortera ut och återvinna så mycket som möjligt av resten.

Avisering via sms och e-post för avfallsstjänster

Anmäl dig till vår kostnadsfria sms-tjänst och få information och aviseringar som rör dina abonnemang.

Återvinningscentral

Grovsopor, farliga avfall, återvinningsmaterial, elavfall, trädgårdsavfall och saker för återanvändning kan lämnas på Återvinningscentralen.

Ett renare Tjörn

På bara 50 år har avfallsmängderna fördubblats. Om vi inte vänder trenden kommer världen att drunkna i skräp. Mer återvinning räcker inte. Vi måste börja tänka på hur vi konsumerar.

I december 2020 antog Tjörns kommun en ny avfallsplan för 2030. Tjörns kommun har som mål att minska både hushållens avfall och nedskräpningen i naturen. Ett av målen är att avfall från hushåll ska minska med 30 procent per invånare.

Kommunens och ditt ansvar

Alla länder inom EU ska arbeta efter avfallstrappan (se bild) denna modell för att på bästa sätt ta hand om det avfall som uppstår. Trappan innebär att det bästa är att inte något avfall uppkommer och sämst är att lägga avfallet på deponi. Du som privatperson eller företagare ansvarar för att sortera ditt avfall och slänga det på rätt ställe samt att renhållningsfordonet och miljöarbetare kommer fram till dina sopkärl eller din slamanläggning.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), ansvarar återvinningsstationerna och det som slängs där. Tjörns kommun ansvarar för att samla in, transportera och återvinna det hushållsavfall som finns i kommunen. Allt avfallsarbete ska göras utifrån fem övergripande mål:

Dessa mål regleras i en avfallsplan som är gemensam för Göteborgsregionen. Vem som ansvarar för vad och vilka regler som gäller styrs i kommunala föreskrifter för avfall.

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17 
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75

FTI AB (förpacknings- och tidningsinsamlingen)


Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 november

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet