Tjörn kommuns logga, till startsidan

Allmänna handlingar

Tjörns kommun lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär bland annat att vi har skyldighet att dela med oss av information som finns i verksamheten. Det kan till exempel handla om beslut, utredningar, rapporter och sammanställningar. Men all information får vi inte dela med oss av.

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Vi tar ut en avgift för kopior och utskrifter av allmänna handlingar, enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Avgiften gäller för pappershandlingar.

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Du kan antingen besöka oss eller kontakta oss på annat sätt för att ta del av och läsa allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess.

Nyare handlingar finns hos respektive nämnd, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få svar på din begäran att ta del av handlingen så fort som möjligt.

Du kan i de flesta fall vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen. I vissa fall måste vi ställa en del frågor för att kunna pröva om det finns något hinder för att lämna ut handlingen. Detta kallas för sekretessprövning.

Du får inte ta med dig handlingarna hem. Däremot får du kopiera dem och sedan ta med dig kopiorna hem.

Om du inte har rätt till en handling

Säger kommunen nej till din begäran om att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering och hänvisning till hur du överklagar. Du överklagar till Kammarrätten i Göteborg.

Kontakt

Gunnel Rydberg

Administrativ koordinator
Nämndsekreterare kommunstyrelsen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet