Tjörn kommuns logga, till startsidan

Information om coronaviruset (covid-19)

Publicerad 16 februari 2022, kl 14:30

Den 9 februari 2022 hävs många restriktioner. Kvarvarande påverkan på kommunens service till dig kan du läsa om här.

 • Vaccinera dig
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk

Det är framförallt personer med stora medicinska behov eller personer som arbetar inom hälso- och som sjukvård som ska testa sig. Även patienter och omsorgstagare ska testas vid symptom.

Det finns flera platser och aktörer där du kan boka tid för vaccination.

Drop-in-besöken på bygg-, miljö- och va-avdelningarna är inställda tills vidare.

Byggavdelningen

Mejla din fråga till byggavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på, fastighetsbeteckning och en kort beskrivning av vad din fråga avser, så återkommer någon av våra handläggare till dig.

Mejla ditt ärende till miljöavdelningen och uppge namn, telefonnummer du vill bli uppringd på så återkommer våra handläggare till dig.

Vi hjälper företag med kontakter inom flera områden. Det finns fortsatt olika pandemistöd som företagare kan söka.

Eftersom rekommendation är att återgå till normal verksamhet successivt så kan skolorna och förskolornas återgång till normalläge se olika ut. Vi ber er att ha överseende med detta och förståelse för att det kan skilja sig åt mellan enheter. Smittskyddet i Västra Götalande ger denna information.

För dig med barn i skolan:

 • Friska elever kan vara i skolan, även om det finns personer med bekräftad eller misstänkt covid-19 i hushållet.
 • Elever med symtom som kan vara covid-19 ska vara hemma, oavsett eventuella provsvar.
 • Skolan behöver inte hjälpa till med kartläggning och informera i klass eller på skolan även om de får kännedom om fall.
 • Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller.
 • I ett läge där en stor andel av personalen inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler – på grund av till exempel symtom som kan vara covid-19 – kan fjärr- eller distansundervisning i vissa fall vara nödvändig för att möjliggöra att under visning alls sker.
 • Skolhuvudman kan fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning vid hög frånvaro på grund av covid-19 utan att samråda med smittskyddet.

För dig med barn i förskolan:

 • Ett barn ska stanna hemma från förskolan och andra aktiviteter om det är sjukt och har symtom som kan vara tecken på covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.
 • Barnet kan återgå till förskolan när det har varit feberfritt i minst ett dygn, har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande restsymtom som hosta och snuva är inget hinder, även om snuvan är tjock och färgad. I de flesta fall behöver barnet vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.
 • Barnet bör vid symtom och sjukdom undvika nära kontakt med personer utanför hushållet. Syftet med att stanna hemma vid symtom på covid-19 är att inte smitta andra. Det minskar även spridningen av andra infektioner som till exempel influensa och RS-virus.
 • Barnet ska stanna hemma vid varje nytt infektionstillfälle.

Arbetet med riskreducerande åtgärder efter riskbedömning fortsätter inom vård och omsorg.

Avstå att besöka våra särskilda boenden

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen av covid-19 och Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Västra Götaland vädjar vi till er närstående att ni i möjligaste mån avstår från att besöka kommunens särskilda boenden. Vår önskan är att så långt det är möjligt skydda de mest sårbara i samhället och minska risken för smittspridning.

För dig med hemtjänst

Hemtjänsten arbetar som vanligt med att du ska få dina beviljade insatser. Om det skulle bli ett stort personalbortfall kan vi behöva begränsa vissa insatser under en period. I ett sådant läge prioriterar vi hygien, mat och läkemedel. Tillsynsbesök kan komma att ske via telefonkontakt och besök där du behöver ledsagare (till exempel till vårdcentral) kan behöva att bokas om.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet