Tjörn kommuns logga, till startsidan

Förbättrad folkhälsa

Som ett led i att förbättra folkhälsan inleder vi nu ett samarbete med ett hälsofrämjande nätverk i vår region. Tillsammans genomför vi en informations- och utbildningskampanj gällande hälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Därför är målet med detta projekt att höja invånare och medarbetarnas kunskaper gällande hälsosamma levnadsvanor. Vi vill också informera om hur enskilda kommuninvånare kan få stöd och hjälp av olika instanser med att förbättra sin hälsa på olika sätt.

Samverkande nätverk

För att nå ut bredare gör vi detta tillsammans. Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn & Öckerö kommun, Samordningsförbundet Älv och Kust, samt Sjukhusen i Väster.

Under 2022 kommer vi dyka ner djupare på de olika levnadsvanorna: matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kommer få ta del av föreläsningar, information och andra hälsofrämjande och förebyggande tips i din kommun eller någon av kommunerna runt om.

Varför är hälsosamma levnadsvanor viktiga för folkhälsan?

Den som inte röker, äter hälsosamt, är fysisk aktiv och har en måttlig konsumtion av alkohol lever i genomsnitt 14 år längre än den som har dessa ohälsosamma levnadsvanor. Sunda levnadsvanor kan, enligt Världshälsoorganisationen (WHO), förebygga de mesta av all kranskärlssjukdom, stroke och 30 procent av all cancer, samt förebygga eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes.

Förbättrade levnadsvanor i befolkningen till följd av utökad prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor förväntas innebära minskade kostnader på lång sikt i takt med att även risken för framtida sjuklighet minskar. Genom att investera i att förebygga ohälsosamma levnadsvanor kan kommunen långsiktigt både spara mycket pengar och mycket lidande bland befolkningen.

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet