Tjörn kommuns logga, till startsidan

Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning, bouppteckning och dödsboanmälan.

På denna sida finns information om vilket stöd du kan få från Tjörns kommun. Du kan även få bra information på Efterlevandeguidens eller Skatteverkets webbplatser.

Bouppteckning och dödsboanmälan

Om det inte finns pengar i dödsboet kan kommunen kostnadsfritt göra en dödsboanmälan. Den ersätter i så fall en bouppteckning. Det är socialnämnden som ansvarar för dödsboanmälan. För att få hjälp med en dödsboanmälan, kontakta handläggare på socialförvaltningen.

Inga-Lill Olsson

Handläggare, dödsboanmälan 

Begravningshjälp

Om ekonomisk hjälp beviljas, får du ersättning för mellanskillnaden mellan den högsta godtagbara kostnaden och tillgångarna som finns i dödsboet. Denna utredning kräver en viss utredningstid. Därför är det viktigt att ansökan görs så snart som möjligt, gärna i samband med beställning av begravning.

Tjörns kommuns högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten är 28 650 kronor, från och med 1 januari 2024. Dödsboets tillgångar avräknas från högsta godtagbara kostnad för begravning i de fall då bedömning görs om ekonomiskt bistånd kan utbetalas.

Oavsett vilken religion man har eller vilken kyrka man tillhör så är det Svenska kyrkan som har hand om begravningsverksamheten för de som bor i Tjörns kommun.

Begravningsverksamhet är ett samlande namn för de olika saker som samhället ansvarar för i samband med att någon dör. Det kan vara gravplats, gravsättning, kremering, transporter och lokal för begravningsceremoni.

Länsstyrelsen utser begravningsombud i alla kommuner. Begravningsombuden är talespersoner för de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Via begravningsombuden kan även dessa personer påverka och ha inflytande på hur begravningsverksamheten sköts.

Begravningsombudets uppgifter

  • Hålla koll på hur begravningsverksamheten organiseras och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Samla ihop önskemål kring begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Föreslå åtgärder som gör att önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan uppfylls.
  • Vara delaktig i beslut om begravningsavgiften.
  • Se till att det finns gravplatser inom godtagbart avstånd för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Lars-Åke Gustavsson

Begravningsombud

076-327 76 54

Adress

Hamnvägen 7
474 70 Mollösund

En borgerlig begravning är en minnesstund utan religiösa inslag. De närmast sörjande kan själva bestämma hur minnesstunden ska se ut eftersom det inte finns några färdiga ritualer som ska följas.

Det går att välja mellan ett mycket enkelt och kort avskedstagande eller en mer omfattande ceremoni med till exempel musik, tal, diktläsning och sång.

Alla medborgare har rätt till en gravplats, gravsättning och lokal för begravningsceremoni. Det gäller oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Svenska kyrkan ansvarar för all begravningsverksamhet i Tjörns kommun, även borgerliga begravningar. Det finns en neutral ceremonilokal utan religiösa symboler vid Stenkyrka kyrka.

Den som leder en borgerlig begravning kan vara en anhörig, en vän eller någon utomstående. I Tjörns kommun finns flera begravningsförrättare som kan hjälpa till.

Så här går det till

För att boka tid vänder du dig till Svenska kyrkan. Själva förrättningen är kostnadsfri i Tjörns kommun.

När det finns en önskan om begravning eller avskedstagande utan kyrkans ordning, bör det vara med en borgerlig begravningsförrättare, officiant eller mötesledare.

Avsked kan tas i kyrka, kapell, samlingssal eller annan lokal, i hemmet inomhus eller utomhus. Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd.

Så här går det till

För att boka tid vänder du dig till utsedd begravningsförättare.

Gun Alexandersson-Malm

Socialnämndens ordförande (L)

Birgitta Adolfsson

Ordförande Tjörns Måltids AB (L)


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 januari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet