Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden finns till för att skydda det dricksvatten som kommer ifrån sjöar och vattendrag, råvatten. Längs med vägar finns skyltar som informerar om när du befinner dig i ett vattenskyddsområde. På denna sida finns mer information om vilka vattenskyddsområden som finns på Tjörn, vad du ska tänka på i området samt vilken tillsyn som bedrivs.

Att tänka på i vattenskyddsområden

Vattenskyddsområdet finns för att skydda vatten som kommer från sjöar och vattendrag (råvattnet) och ska renas till dricksvatten. Det finns därför förhållningsregler för området. Du får till exempel inte lov att schakta, anordna upplag eller hantera ämnen som kan förorena täkterna. På Tjörn har vi två vattenskyddsområden, Tolleby och Ängeviken.

Vattenskyddsområden på Tjörn

Det mesta av dricksvattnet på Tjörn produceras i ett eget vattenverk som ligger i ett av skyddsområdena. Det är VA-avdelningen som ansvarar för vattenverket och vattenskyddsområdena i Tolleby och Ängeviken.

Ängeviken finns till för att skydda råvattentäkt för Ängevikens samfällighet och länsstyrelsen ansvarar för tillsynen här. Tolleby skyddar råvattentäkt för den kommunala dricksvattenförsörjningen och tillsyn sköts av miljöavdelningen på Tjörns kommun.

Naturvårdsverket erbjuder en digital karta över sveriges alla vattenskyddsområden. Genom att zooma in till Tjörn på kartan kan du se alla vattenskyddsområden i området.

Anmäl brist i vattenskyddsområde

Upptäcker du brister i området så kan du anmäla det till miljöavdelningen som bedriver tillsyn utifrån miljöbalken.

För cisterner placerade i ett vattenskyddsområde gäller strängare krav.

  • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor utan sekundärt skydd i form av invallning.
  • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga.

Vid påfyllningsröret för cisternen ska det finnas en skylt med texten Vattenskyddsområde med följande information:

  • fastighetsbeteckning,
  • adress,
  • volym,
  • högsta fyllningsflöde,
  • innehåll.

Kontakt

Miljöavdelningen

Öppettider
Måndagar: 9:00-12:00 och 13:00-16:30
Tisdag - fredag: 9:00-12:00 och 13:00-15:00

Vårt mål är att du så snabbt som möjligt ska kunna komma i kontakt med oss. Men våra medarbetare har inte alltid möjlighet att svara i telefon. Därför ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 24 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet