Tjörn kommuns logga, till startsidan

Öppna data

Här finns öppna data från Tjörns kommun som är fritt att använda utan avgifter eller licenser. Den som vill kan ladda ner, bearbeta och kombinera med annan information för att bygga egna tjänster, appar eller insikter.

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Andra aktörer kan utveckla och vidareförädla datan och på så sätt skapa nytta för fler. Vi tillgängliggör den offentliga information vi producerar för att skapa ett mervärde för alla i Tjörns kommun.

Läs mer om vad öppna data innebär på Internetstiftelsens webbplats

På Regeringens webbplats kan du läsa mer om öppna data-direktivet som syftar på att göra redan offentlig information mer tillgänglig.
Regeringens webbplats

Datakatalog

I katalogen hittar du öppna data publicerade av Tjörns kommun och en beskrivning av datakällorna Sök data och API:er - Sveriges dataportal

Jämförelser och data från andra aktörer

Du hittar jämförelser och analyser av data inom kommunal sektor i databasen Kolada.
Jämföraren - Kolada

Offentliga aktörer ska i största möjliga mån göra data öppen och tillgänglig för alla, läs mer om de lagar och direktiv som styr tillgängliggörandet av data på Integritetsmyndighetens webbplats.
Vidareutnyttjande av handlingar | Integritetsmyndigheten.se

Jämför service och kvalitet

Får du valuta för dina skattepengar? Är undervisningen i skolan bra? Får den som behöver stöd en god kvalitet på insatserna? Flera olika mätningar görs av kvaliteten i verksamheterna i Tjörns kommun. En del görs lokalt på Tjörn, en del görs i hela landet för att det ska gå att jämföra kommuner med varandra.
Jämför service och kvalitet

Kontakt

Joel Wetterberg

Kommuncontroller


Sidansvarig/Senast uppdaterad 10 november 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet