Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till Sveriges regering.

Kommunstyrelsens uppdrag är att:

  • Utforma ramar och direktiv för verksamheten.
  • Se till att de mål som kommunfullmäktige fastställt följs.
  • Svara för den kommunala framtidsplaneringen.
  • Ansvara för information om kommunen och dess verksamhet.
  • Ha fortlöpande uppsikt över kommunala bolag.
  • Se till att den kommunala förvaltningen arbetar effektivt och rationellt.
  • Vara kommunens näringspolitiska organ.
  • Medverka till utveckling av kommunen och dess verksamhet.
  • Uppmärksamt följa och bevaka omvärldsfrågor.
  • Förvalta kommunens tillgångar.

Kommunstyrelsen arbetar även med integration, räddning och säkerhet samt folkhälsa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet får handlägga ärenden om minst tre tjänstgörande ledamöter är närvarande.

KSAU bereder samtliga ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige. Detta gäller emellertid inte de ärenden som ska beredas av något annat utskott inom kommunstyrelsen.

KSAU ska fatta beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter

Martin Johansen (L), ordförande
Bo Bertelsen (M), 1:e vice ordförande
Ludwig Andréasson (S), 2:e vice ordförande
Gert Kjellberg (TP)
Björn Möller (KD)

Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kontakt

Gunnel Rydberg

Administrativ koordinator
Nämndsekreterare kommunstyrelsen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet