Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boende för personer med funktionsnedsättning

Till dig som har en funktionsnedsättning och som har behov av stöd och hjälp. Det kan handla om att kunna bo kvar i det egna hemmet eller att du har behov av ett annat boende.

Boende för vuxna med funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns det hjälp och stöd att få. Det kan handla om att kunna bo kvar i det egna hemmet eller behov av annat boende än det egna.

Här läser du om hur du ansöker om bostad med särskild service.

Gruppboende är till för dig med funktionsnedsättning som har behov av att personalen finns nära och dygnet runt. Här ges särskild service för att du ska kunna leva och delta i samhällslivet som andra. Gruppboendet består av ett mindre antal sammanbyggda lägenheter med tillgång till gemensamma lokaler.

  • Höviksnäs gruppboende
  • Fågelkärrsvägens gruppboende
  • Kroksdals gruppboende

Serviceboende är egen lägenhet som ingår i en så kallad servicebostad är för dig med funktionsnedsättning som delvis klarar dig själv men behöver hjälp med vissa insatser. I boendet ingår ett antal lägenheter som finns i området. I dess närhet finns det tillgång till personal och en gemensam lägenhet.

  • Övergårdsvägens serviceboende
  • Kållekärrs serviceboende
  • Skärhamns serviceboende

Annan särskilt anpassad bostad

Med annan särskilt anpassad bostad menas en bostad med viss grundanpassning för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Ingen personal ingår. Det stöd du behöver ges genom ledsagarservice, boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Kontaktperson

Vid inflyttning till gruppboendet får den boende en kontaktperson från personalen Det är brukaren tillsammans med dennes företrädare och kontaktpersonen som planerar för vilket stöd som behövs. Kontaktpersonen ger stöd vid planering av vardagen och fritidsaktiviteterna. Kontaktpersonen kan även ge stöd i att hantera pengar för till exempel mat, kläder, hygienartiklar och fritidsaktiviteter.

Personalens arbetssätt

Ledorden för verksamheten är respekt och inflytande. Här arbetar personalen för att de boende ska känna trygghet och ha en livssituation som ligger så nära samhällets övriga norm som möjligt. Med stöd av personalen kan de boende efter egen förmåga själva påverka och forma sina liv och sin vardag. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och personlig integritet.

Höviksnäs gruppboende

Adress

Fågelkärrsvägen 6
471 62 Höviksnäs

Kroksdals gruppboende

Adress

Billströmsvägen 14
471 33 Skärhamn

Fågelkärrsvägens gruppboende

Adress

Fågelkärrsvägen 6
471 62 Höviksnäs

Övergårdsvägens serviceboende

Adress

Övergårdsvägen 23 A-B
471 62 Höviksnäs

Kållekärrs serviceboende

Adress

Syster Ebbas väg 8
471 94 Kållekärr

Skärhamns serviceboende

Adress

Råvigevägen 2
471 31 Skärhamn

Bostadsanpassning

Bidraget för bostadsanpassning är till för att bygga om och individanpassa bostaden så att du som har en funktionsnedsättning kan bo kvar hemma och leva så normalt och självständigt som möjligt.

Hemtjänst

Oavsett din ålder och vilken typ av funktionsnedsättning du har kan du ansöka om hemtjänst. Du ansöker om insatsen hos bistånsenheten.

Boendestöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan få hjälp i din bostad, i närmiljön och på fritiden av en boendestödjare. Du ansöker om insatsen hos socialkontoret.

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr

Socialkontoret för individ och familj

Adress

Wackenfeldts väg 6
471 94, Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 6 december 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet