Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolskjuts

Nu har ansökan för skolskjuts inför läsåret 2021–2022 öppnat. Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året. För garanterat beslut innan skolstart behöver du ansöka innan den 30 april. Du ansöker genom vår e-tjänst som du hittar längst ned på sidan.

Skolskjutsarna i Tjörns kommun sker med buss i vanlig kollektivtrafik. Tidtabellerna är anpassade efter skolornas start- och sluttider.

Digital tjänst för ansökan om skolskjuts

Grundskola

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts direkt här på hemsidan. Länkar till tjänsten hittar du längre ner på sidan under självservice.

Tjänsten gäller alla elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Ansökan ska göras även för de barn som haft skolskjuts tidigare år. Tänk på att det gamla läsårskortet är giltigt även i början av höstterminen.

Gymnasieskola

Du som ska börja eller redan studerar på gymnasiet får ditt kort hemskickat under sommaren och behöver därför inte ansöka om skolskjuts. Du är berättigad till skolkort som längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Observera att om du börjar gymnasiet senare än ordinarie skolstart behöver du göra en ansökan om skolskjuts. Du som är över 18 år ansöker själv. Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare göra det åt dig.

Alla barn som ska börja grundskolan tilldelas en plats på skola inom kommunens upptagningsområden. Se tabellen nedan för att se om eleven är avståndsberättigad till skolskjuts.

Avstånd mellan hem och anvisad skola
Förskoleklass till och med årskurs 3: 2 000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6: 3 000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9: 4 000 meter

Väljer man att gå på en annan skola än den anvisade, beviljas endast busskort så länge avståndet till den anvisade skolan uppfyller avståndsreglerna.

I vissa fall görs undantag från avståndsreglerna. Då tas hänsyn till bland annat elevens ålder, trafikförhållanden eller andra särskilda omständigheter. Det är viktigt att tänka på att dispens beviljas för innevarande år. Därför måste en ny ansökan göras inför varje läsårsstart.

Växelvis boende är vanligt när vårdnadshavarna har separerat och har delad vårdnad om barnet. Dessa barn har rätt till läsårskort om avståndet mellan anvisad skola och någon av vårdnadshavarnas adresser är längre än i listan nedan och vårdnadshavarens adress är en folkbokföringsadress i Tjörns kommun.

Avstånd mellan hem och anvisad skola
Förskoleklass till och med årskurs 3: 2 000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6: 3 000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9: 4 000 meter

Det finns elever som av olika skäl behöver åka taxi till och från skolan. För beslut behöver ansökan styrkas med underlag som påvisar behovet av taxi.

Har eleven någon form av omsorg före och efter skolan, är du som förälder ansvarig för skjuts till och från denna verksamhet.

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på vanligt sätt på grund av operation eller sjukdom, kan du som vårdnadshavare ansöka om tillfällig skolskjuts. Ansökan ska vara styrkt med läkarintyg.

En elev som skadar sig i samband med en olycka kan få tillfällig skolskjuts via kommunens försäkringsbolag. Tillfällig skolskjuts som ersätts av ett försäkringsbolag räknas inte in i kommunens skolskjutsverksamhet.

Om du är missnöjd med ditt beslut kan du överklaga detta. I ditt överklagande ska du skriva och tala om varför beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Läsårskort

Grundskolan

Elever i grundskolan, från förskoleklass till och med årskurs 9, som beviljats läsårskort, får sitt kort utdelat på respektive skola vid läsårets början och ett par veckor framåt.

Gymnasiet

Du som bor på Tjörn och ska börja på gymnasiet behöver inte göra en ansökan om läsårskort för att ta dig till och från skolan med buss. För att få ett läsårskort behöver du vara skriven på Tjörn, inte uppbära någon annan ersättning såsom inackorderingstillägg samt vara under 20 år. Ditt läsårskort skickas hem under sommaren. Om du har fått ett läsårskort och fullföljer din utbildning på samma skola får du ett nytt kort hemskickat inför varje läsår.

Värdehandling

Läsårskortet är en värdehandling. Anteckna därför kortnumret på ett säkert ställe så du enkelt kan spärra det om det skulle försvinna eller bli förstört.

Läsårskortet gäller varje vardag klockan 04–19. Kortet gäller även helgfria lovdagar under terminstid, dock inte under jullov eller sommarlov.

Tänk på att du kan åka på ditt gamla läsårskort i början av det nya läsåret. Därför ska du alltid spara läsårskortet när skolan slutar för sommaren.

Grundskolelever kontaktar först skolans expedition. Skolan kontaktar då Tjörns kundcenter som spärrar och beställer ett nytt kort. Det nya kortet hämtas därefter ut hos Tjörns kundcenter på kommunhuset i Skärhamn mot en avgift. Gymnasieelever kontakar Tjörns kundcenter direkt.

Du kan också kontakta Tjörns kundcenter som tar emot upphittade kort. Vet du att du kanske tappat ditt kort på bussen, kan du även ringa till Tjörns Omnibustrafik.

Kontaktuppgifter till Tjörns kundcenter hittar du allra längst ned på hemsidan.

Avgift för ersättningskort
Förskoleklass till årskurs 6: 100 kronor
Årskurs 7 till årskurs 9: 150 kronor
Gymnasiet: 200 kronor


Sidansvarig/Senast uppdaterad 18 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet