Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolskjuts

Skolskjutsarna i Tjörns kommun sker med buss i vanlig kollektivtrafik. Tidtabellerna är anpassade efter skolornas start- och sluttider, men självklart är kommunens övriga bussresenärer välkomna att åka med.

Digital tjänst för ansökan om skolskjuts

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts direkt här på hemsidan. Länkar till tjänsten hittar du längre ner på sidan under självservice.

Tjänsten gäller alla elever från förskoleklass till och med första året på gymnasiet. Ansökan ska göras även för de barn som haft skolskjuts tidigare år. Tänk på att det gamla läsårskortet är giltigt även i början av höstterminen 2020 mellan 10 augusti och 15 september.

Vilka behöver inte ansöka via den nya tjänsten?

  • Elever som ska börja årskurs 6 på Rönnängs skola och Skärhamns skola. Dessa kort delas ut på skolan vid skolstart i augusti.
  • Du som studerar på gymnasiet får ditt kort hemskickat under sommaren.

Alla barn som ska börja grundskolan tilldelas en plats på skola inom kommunens upptagningsområden. Se tabellen nedan för att se om eleven är avståndsberättigad till skolskjuts.

Avstånd mellan hem och anvisad skola
Förskoleklass till och med årskurs 3 – 2 000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6 – 3 000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9 – 4 000 meter

Väljer man att gå på en annan skola än den anvisade, beviljas endast busskort så länge avståndet till den anvisade skolan uppfyller avståndsreglerna.

I vissa fall görs undantag från avståndsreglerna. Då ska hänsyn tas till bland annat elevens ålder, hur trafikfarlig vägen är, hälsoskäl (styrkta med läkarintyg), eller andra särskilda omständigheter. Det är viktigt att tänka på att dispens beviljas för innevarande år. Därför måste en ny ansökan göras inför varje läsårsstart.

Växelvis boende är vanligt när vårdnadshavarna har separerat och har delad vårdnad om barnet. Barnet vistas då ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Dessa barn har rätt till läsårskort om avståndet mellan anvisad skola och någon av vårdnadshavarnas adresser är längre än i listan nedan och vårdnadshavarens adress är en folkbokföringsadress i Tjörns kommun.

Avstånd mellan hem och anvisad skola
Förskoleklass till och med årskurs 3 – 2 000 meter
Årskurs 4 till och med årskurs 6 – 3 000 meter
Årskurs 7 till och med årskurs 9 – 4 000 meter

Det finns elever som av olika skäl behöver åka taxi till och från skolan. Det är rektor på varje skola som beslutar om den typen av skolskjuts är nödvändig. Oftast krävs det också läkarintyg som underlag. Vänd dig till expeditionen på ditt barns skola om du behöver hjälp med ansökan.

Har eleven någon form av omsorg före och efter skolan, är du som förälder ansvarig för skjuts till och från denna verksamhet.

Om ditt barn inte kan ta sig till skolan på vanligt sätt på grund av operation eller sjukdom, kan du som vårdnadshavare ansöka om tillfällig skolskjuts hos respektive rektor på skolan. Ansökan ska vara styrkt med läkarintyg.

En elev som skadar sig i samband med en olycka kan få tillfällig skolskjuts via kommunens försäkringsbolag. Tillfällig skolskjuts som ersätts av ett försäkringsbolag räknas inte in i kommunens skolskjutsverksamhet.

Läsårskort

Grundskolan

Elever i grundskolan, från förskoleklass till och med årskurs 9, som beviljats läsårskort, får sitt kort utdelat på respektive skola vid läsårets början och ett par veckor framåt.

Gymnasiet

Du som bor på Tjörn och ska börja på gymnasiet behöver inte göra en ansökan om läsårskort för att ta dig till och från skolan med buss. För att få ett läsårskort behöver du vara skriven på Tjörn, inte uppbära någon annan ersättning såsom inackorderingstillägg samt vara under 20 år. Ditt läsårskort skickas hem under sommaren. Om du har fått ett läsårskort och fullföljer din utbildning på samma skola får du ett nytt kort hemskickat inför varje läsår.

Börjar du gymnasiet senare än ordinarie skolstart behöver du göra en ansökan om skolskjuts. Du som är 18 år behöver själv göra din ansökan. Om du är under 18 år behöver din vårdnadshavare göra det åt dig.

Värdehandling

Läsårskortet är en värdehandling. Anteckna därför kortnumret på ett säkert ställe så du enkelt kan spärra det om det skulle försvinna eller bli förstört.

Läsårskortet gäller varje vardag klockan 4–19. Kortet gäller även helgfria lovdagar under terminstid, dock inte under jullov eller sommarlov.

Tänk på att du kan åka på ditt gamla läsårskort i början av det nya läsåret 2020, mellan 10 augusti och 15 september. Därför ska du alltid spara läsårskortet när skolan slutar för sommaren.

Kontakta skolans expedition. Skolan kontaktar då Tjörns kundcenter och meddelar barnets namn, skola, klass och busskortsnummer, så spärrar och beställer Tjörns kundcenter ett nytt kort. Det nya kortet hämtas ut ett par dagar senare hos Tjörns kundcenter på kommunhuset i Skärhamn mot en mindre avgift.

Du kan också kontakta Tjörns kundcenter som tar emot upphittade kort. Vet du att du kanske tappat ditt kort på bussen, kan du även ringa till Tjörns Omnibustrafik.

Avgift för ersättningskort
Förskoleklass till årskurs 6: 100 kronor
Årskurs 7 till årskurs 9: 150 kronor
Gymnasiet: 200 kronor


Sidansvarig Marie Simonsson/Senast uppdaterad 2 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet