Tjörn kommuns logga, till startsidan

Styrande dokument

Politiska styrdokument styr den kommunala verksamheten och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller den ansvariga nämnden. Kommuner är enligt lag skyldig att göra gällande föreskrifter tillgängliga på kommunens webbplats. Dessa samlas under Kommunal författningssamling. Övriga styrdokument som policys, program och planer finns under Styrdokument.

Kommunal författningssamling

Författningssamlingen består av föreskrifter såsom lokal ordningsstadga, reglemente för nämnder, bolagsordningar, ordnings- och hälsoföreskrifter samt taxor för kommunala tjänster.

Styrdokument

Styrdokumenten kan beskriva mål eller visioner som vi vill åstadkomma genom egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Styrdokumenten kan också förklara och göra det tydligt hur vårt förhållningssätt till något är, eller beskriva hur en tjänst eller service ska utföras.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet