Tjörn kommuns logga, till startsidan

Detta kan du förvänta dig av tjänsterna som kommunen erbjuder

Socialförvaltningens kvalitetsdeklarationer beskriver vad du som invånare kan förvänta dig av tjänsterna som kommunen erbjuder. Socialförvaltningen på Tjörn arbetar för att du ska kunna bevara och stärka dina egna förmågor och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Detta gör vi genom att personalen arbetar teambaserat, vilket för oss betyder att du möts av olika professioner som tillsammans med dig arbetar utifrån dina behov.

Våra kvalitetsmål

Socialförvaltningens tre kvalitetsmål om tillgänglighet, delaktighet, trygghet utgår från vår målsättning att möta dig där du är och tillsammans med dig forma lösningar utifrån dina behov.

Tillgänglighet

  • Du ska uppleva att det är lätt att få de kontakter du behöver
  • Du ska få information om förändringar som kan påverka dig
  • Du kan förvänta dig återkoppling från oss inom två arbetsdagar

Delaktighet

  • Du ska uppleva att du blir lyssnad på och fått framföra dina behov
  • Du ska ges delaktighet i beslut och insatser som gäller dig
  • Du ska ha möjlighet att påverka innehållet och utformningen av den hjälp och det stöd du är i behov av

Trygghet

  • Du ska bemötas med omtanke, vänlighet och respekt
  • Du ska känna förtroende för den personal du möter
  • Du ska uppleva kontinuitet i kontakten med oss

Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet