Tjörn kommuns logga, till startsidan
En utomhusbild på äldreboendet Lilldal.

Särskilt boende

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

Målsättningen är enligt lagen att man skall få bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt men när eller om ditt hjälpbehov blir större än den hjälp man kan få i hemmet kan det bli aktuellt med en plats på ett särskilt boende. Oftast betyder det då att man har behov av tillsyn, omsorg och vård under dygnets alla timmar. I ett särskilt boende ges därför vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov.

På våra särskilda boenden bor man tillsammans med andra i liknande situation som en själv men man hyr och bor i sin egen bostad, och möblerar den själv. Det finns gemensamma utrymmen och några boenden har gemensam matsal. Du som flyttar in på ett äldreboende kommer att träffa omsorgspersonal dagligen. De ser till att din vardag fungerar och de finns på plats på boendet dygnet runt. Det kan vara bra att veta att du inte har personal omkring dig hela tiden, men vi gör vårt bästa för att finnas där när du behöver vår hjälp.

Du ansöker om plats på särskilt boende genom att kontakta Biståndsenheten.

Du kan läsa mer om våra olika särskilda boenden här. Du kan också läsa om andra alternativ till boenden här.

Läs mer här om hur du ansöker.

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre vill och kan bo kvar hemma kan du ansöka om plats på ett särskilt boende. Dina behov prövas då av socialsekreterare som sedan fattar beslut. För att beviljas särskilt boende krävs att den du har ett omfattande behov av personlig omvårdnad med exempelvis hygien, klädsel, förflyttning, måltider, kommunikation och tät tillsyn över dygnet. Behoven av omvårdnad och trygghet ska inte kunna tillgodoses med hemtjänst eller annan insats.

Att vara bosatt i en otillgänglig bostad eller inte ha möjlighet att sköta hus och trädgård är inte ett skäl att beviljas särskilt boende.

Läs mer om särskilt boende här.

Kommunen har även demensboenden som är ett särskilt boende som är anpassat för personer med demenssjukdom. För att få plats på ett demensboende krävs utöver vanlig prövning också att läkare ställt en demensdiagnos.

Du som fått beslut om särskilt boende sätts upp i kommunens kö tills det att det finns en plats för dig på något av våra boenden. Du kommer då erbjudas en plats av vår boendesamordnare. Det kan variera mellan någon vecka och flera månader innan du får ett erbjudande om boende. När du får ett erbjudande är det oftast max 14 dagar kvar till planerad inflytt.

Om det skulle vara så att du inte vill tacka ja till platsen är det viktigt att du vet om att ditt behov kan komma omprövas om du tackar nej. Det beslut som beviljat dig Särskilt boende är taget utifrån att du har ett behov som bedöms inte kan täckas på annat sätt än att du får flytta till ett sådant boende. Skulle du av någon anledning tacka nej så kan detta därför tolkas som att ditt behov av boende inte längre finns, och en omprövning kan komma göras. Det är också viktigt att veta att om du tackar nej behöver du vara beredd på att vänta längre på nästa erbjudande.

Naturligtvis kan man ändå ha skäl som gör att man önskar att hamna på ett annat boende än där man blir erbjuden en plats. I ett sådant läge kan det därför vara viktigt att i stället tacka ja till platsen man blir erbjuden och i så fall byta boende när en ledig plats uppkommer på ett boende dit man hellre vill komma.

Kommunens handläggare försöker så långt det går möta dina önskningar men det är bra att vara förberedd på att det inte alltid är möjligt då vi har ett begränsat antal lägenheter i kommunen.

För dig som är på korttidsplats, resursplats

Om du är på en korttidsplats och tackar ja till en plats på särskilt boende så måste du flytta snarast möjligt. Tillsammans med personalen planerar du när det är lämpligt att flytta. Om du tackar nej till en plats kan du inte behålla din korttidsplats. Tackar du nej får du därmed återvända hem.

I samband med inflytt på särskilt boende kommer du debiteras för 4 olika delar.

En inkomstförfrågan kan komma att skicka ut i samband med inflytt, om du inte redan fyllt i en för året. Din omsorgsavgift prövas sedan utifrån vad du har möjlighet att betala. Detta gör att omsorgsavgiften kan komma att jämkas helt, delvis eller inte alls beroende på hur din inkomst ser ut. Övriga 3 delar kan inte jämkas. I samband med flytt finns det dock möjlighet att ansökan om bostadstillägg vid behov. Detta ansöker du om hos Pensionsmyndigheten.

 1. Omsorgssavgift
  Kan jämkas helt eller delvis beroende på inkomst (enligt info ovan).
 2. Hyra
  Man kan ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten vid behov men behöver då vara folkbokförd på boendet och inte på sin gamla adress. Enligt folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den plats man faktiskt bor.
 3. Kost
  Samtliga måltider, dvs. helpension.
 4. Förbrukningsartiklar
  Exempelvis: toalettpapper, madrass, handsprit, tvättlappar m.m.

Du som får ett beslut om särskilt boende kan ansöka om att din partner eller sambo får flytta med som medboende. Ni kan då erbjudas en större lägenhet som är avsedd för två personer. Det är den biståndsberättigade behov som styr var en lägenhet kommer att erbjudas.

Som medboende får du inte automatiskt stöd du också, utan du behöver i så fall själv ansöka om att få hemtjänstinsatser om du är i behov av det. Det gäller även sjukvårdsinsatser från boendet.

Som medboende betalar man för kost och helpension, precis som den biståndsberättigade.

Om personen som beviljats särskilt boende avlider finns ingen rätt för den medboende att bo kvar utan då gäller tre månaders uppsägningstid av platsen på boendet. En flytt behöver ske inom de tre månaderna då platserna på ett särskilt boende är till för personer med omfattande omvårdnadsbehov.

Självservice

Ansökan till de olika insatserna för äldre sker genom att den sökande loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation eller mobilt bank-id, som hämtar vissa personuppgifter automatiskt. Det är även möjligt att ansöka eller göra en anmälan om behov av insatser för någon annan.

Blanketter

Kontakt

Biståndsenheten

Avgiftshandläggare
0304-60 12 23

Adress

Sundsbyvägen 1a
471 94 Kållekärr


Sidansvarig/Senast uppdaterad 26 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet