Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hämtningstider för avfall och slam

Sophämtning och tömning av slam sköts av det upphandlade företaget Renova Miljö. De hämtar enligt ett hämtningsschema som skickas ut till alla fastighetsägare i december varje år. Här kan du beställa hämtningsschema, se hämtningstider vid helgdagar, hämtningstider av grovafall på öar och få information om hur du schemalägger och beställer extra slamtömning.

Ändringar i hämtschema för mat- och restavfall

Hämtningsschemat ändras vid helgdagar som påsk, midsommar, jul och nyår. Ändringar presenteras hos Renova miljö samt annonseras i ST-tidningen.

Hämtning av grovafall på öar

  • Tjörnekalv fredag 30 augusti, kl 09.00–13.00
  • Åstol lördag 31 augusti, kl 09.00–13.00
  • Härön fredag 6 september, kl 09.00–13.00
  • Dyrön lördag 7 september, kl 09.00–13.00

OBS! vid otjänlig väderlek kan hämtningsdagen ändras.

Vi tar inte emot rivningsavfall, däck på fälg, motorfordon, isolering, asbest, tryckimpregnerat virke eller invasiva arter.
Vi tar emot vitvaror, möbler, små elektronik, batterier, spillolja, kemikalier, glas, skrot och metall.

Tider för slamtömning

Slammet i din brunn eller ditt minireningsverk ska tömmas minst en gång per år. Om brunnen eller minireningsverket är enbart för BDT (Bad-, disk- och tvättavlopp) så ska tömning ske minst vartannat år. Du får en avisering via brev, e-post eller sms från Renova Miljö AB. Har du sluten tank ringer du själv och bokar tid hos Renovas kundservice slam.

Vill du ha tömning oftare, schemalägga din tömning eller beställa akuttömning (tömning som sker inom 24 timmar) kan du kontakta kundservice för slam. Den akuta tömningen kostar extra enligt gällande taxa.

Utöver akut tömning kan du boka tömning inom fem arbetsdagar eller tio arbetsdagar. Det kostar extra enligt gällande taxa, avgiften är lägre än vid akut tömning.

På Tjörn sköter Renova Miljö AB tömningar av enskilda avlopp på uppdrag av kommunen. Kontakta Renovas kundservice för bokning av slam eller om du har frågor kring din tömning.

Slamtömning vid sluten tank

Om du har en sluten tank ska du själv beställa tid för tömning via kundservice för slam. Du får alltså inget brev med tömningstid från Renova Miljö.

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet