Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hämtningstider för avfall och slam

Sophämtning och tömning av slam sköts av det upphandlade företaget Renova Miljö. De hämtar enligt ett hämtningsschema som skickas ut till alla fastighetsägare i december varje år. Här kan du beställa hämtningsschema, se hämtningstider vid helgdagar, hämtningstider av grovafall på öar och få information om hur du schemalägger och beställer extra slamtömning.

Ändringar i hämtschema för mat- och restavfall

Hämtningsschemat ändras vid helgdagar som påsk, midsommar, jul och nyår. Ändringar presenteras hos Renova miljö samt annonseras i ST-tidningen.

Hämtning av grovafall på öar

Vid otjänlig väderlek kan hämtningsdagen ändras med kort varsel. Du kan inte lämna rivningsavfall, byggavfall, däck på fälg eller motorfordon.

Tider för tömning av slam

Slammet i din brunn eller ditt minireningsverk ska tömmas minst en gång per år. Om brunnen eller minireningsverket är enbart för BDT (Bad-, disk- och tvättavlopp) så ska tömning ske minst vartannat år. Du får ett brev från Renova miljö när det är dags för tömning.

Vill du ha tömning oftare, schemalägga din tömning eller beställa akut tömning kan du kontakta kundtjänst för slam. Den akuta tömningen kostar extra enligt gällande taxa.

Slamtömning vid sluten tank

Om du har en sluten tank ska du själv beställa tid för tömning via kundtjänst för slam. Du får alltså inget brev med tömningstid från Renova Miljö.

Kontakt

Kundtjänst avfall

Måndag–torsdag 8–15 och 16–17 
Fredag 8–17
Dag före helgdag 8–15

Kundservice slam

Jour för slamsugning
Om du behöver akut hjälp med slamsugning efter kl 16.30 vardagar, samt lör-, sön- och helgdagar, ring jourtelefon 031-61 87 75

FTI AB (förpacknings- och tidningsinsamlingen)


Sidansvarig/Senast uppdaterad 30 augusti

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet