Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vanliga frågor årlig efterkontroll av inkomst

Tjörns kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Vi hämtar uppgifter från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delar vi din/er årsinkomst med tolv och får fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att din/er avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften för barnomsorgen grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Det tar tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Avgiften för barnomsorgen grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Med inkomst menas alla pengar som ni betalar skatt på, exempelvis:

Om du anser att uppgifterna på fakturan inte stämmer, kan du bestrida fakturan skriftligen via e-post. När vi mottagit ditt mejl så utreds ärendet och ett svar skickas tillbaka till dig.

Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift i e-tjänsten. En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Ja, det får du. Om du haft högre inkomst registrerad hos kommunen jämfört med vad som finns registrerat hos Skatteverket får du pengar tillbaka.

Kontakt

Barnomsorg

Barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 20 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet