Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hållbar platsutveckling på våra öar

Kan servicen på Tjörns bilfria öar bli så bra att ännu fler vill flytta ut i skärgården?

Hållbar platsutveckling handlar om att skapa en funktionell plats för alla – bofasta, besökare och företagare. Under 2024 startar ett projekt i samverkan mellan Tjörns kommun och samhällsföreningarna på öarna. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

Vad innebär det att bo på en bilfri ö?

På fyra av Tjörns öar (Åstol, Dyrön, Tjörnekalv och Härön) bor det åretruntboende, samtidigt som det saknas en broförbindelse. Det innebär många utmaningar för dem som lever på öarna – som att dagligvaror och annan service enbart kommer via båt, att det kan bli svårt med viss sophantering, att hemtjänsten och även utryckningsfordon kan ha svårt att ta sig ut och så vidare.

Det finns också stora tillgångar – naturen förstås och lugnet som en bilfri miljö för med sig, men också det stora engagemanget hos öborna. De som ser till att affären kan drivas vidare, att det finns bibliotek eller att besökare får storslagna upplevelser längs vandringsleder eller kulturupplevelser i ideellt drivna konstgallerier.

Ett projekt för hållbart liv på öarna

För att öarna ska bli attraktiva platser att bo och leva på, behöver servicen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Och för att komma dit behövs kunskap. Det kan handla om kunskap om vad som krävs för att hamnarna ska utvecklas som att kunna ställa om till elektrifiering, om bättre möjligheter att ta emot fler besökare under sommarhalvåret eller att varutransporter fungerar. Det kan också handla om kunskap om platsen och dess betydelse som kulturarv och unika värden.

För att få den kunskap som krävs för att kunna utveckla en plats är det förstås de som bor på platsen som har den största insikten i vad det faktiskt innebär att bo där, om både utmaningar och glädjeämnen. Därför är dialogen mellan kommunen och samhällsföreningarna central i projektet.

Under projektets gång vill man också skapa en organisation med representanter från olika delar av kommunen (samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och avdelningen för social hållbarhet). Dess uppgift blir att samverka med samhällsföreningarna och lokalsamhället för att kunna möta det behov som finns på öarna, även på lång sikt.

Hur ska projektet genomföras?

Arbetet består av flera olika delar som kommer att genomföras under 2024. Representanter från Tjörns kommun kommer att ha workshops med varje samhällsförening. Det kommer också att bli några stormöten, där samhällsföreningarna från alla fyra öarna träffas tillsammans med kommunen.

Tillväxtverket kommer också att ha seminarier och nätverksträffar på temat hållbar platsutveckling för alla kommuner i landet som har liknande pågående projekt.

Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling är medfinasiärer.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet