Tjörn kommuns logga, till startsidan

Garage, carport och förråd

Garage, carport och förråd är byggnader som är komplement till ett bostadshus. Därför kallas de komplementbyggnader. Här kan du läsa om när bygglov eller anmälan krävs och vilka handlingar som ska bifogas.

Ta reda på var du bor innan du börjar

Du behöver ta reda på hur detaljplanen ser ut för området där du bor och vilka regler som gäller för den aktuella fastigheten.
Om du bor i en kulturhistorisk byggnad eller i ett område med särskilt skydd gäller inte alltid de regler som presenteras på sidorna om bygglov och särskilda tillstånd eller dispens kan krävas. Dessa områden är bland annat följande:

 • strandskyddat område
 • kulturmiljöområde
 • naturreservat eller naturvårdsområde
 • område med ansvarsarter

Börja med att ta reda på vad översiktsplanen och detaljplanen säger om ditt område:

Ett garage, förråd eller en carport räknas som en komplementbyggnad om byggnaden uppfyller samtliga kriterier.

Bygga garage, carport eller förråd

 • Det krävs oftast bygglov för att bygga en komplementbyggnad inom detaljplan.
 • Är byggnaden max 25 kvadratmeter kan du bygga enligt reglerna som gäller för attefallshus.
 • Är byggnaden max 15 kvadratmeter kan du bygga enligt reglerna för friggebod. 

Det finns dock vissa undantag där det inte behövs bygglov. Undantagen gäller:

 • en- eller tvåbostadshus på landsbygden (utanför detaljplanerat område samt utanför sammanhållen bebyggelse).

En eller två komplementbyggnader eller en mindre tillbyggnad av en komplementbyggnad kan byggas utan bygglov eller anmälan om en fastighet med en- eller tvåbostadshus som ligger utanför detaljplanelagt område samt utanför sammanhållen bebyggelse. Tänk på att det kan krävas andra tillstånd eller anmälningar än bygglov. Även om åtgärderna inte kräver bygglov finns det regler att följa.

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Byggnaden får vara högst 50 kvadratmeter, byggnadsarean kan fördelas på två komplementbyggnader.
 • Taknockshöjden får vara högst 5,0 meter.
 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus.
 • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
 • Byggnaden ska underordna sig befintlig bebyggelse.
 • Byggnaden får inte bilda en egen fastighet.

Handlingar, kostnader och ansökan om bygglov

Dessa handlingar behöver du vanligtvis bifoga ansökan om bygglov:

  • Situationsplan
  • Planritning
  • Fasadritning
  • Sektionsritning
  • Enkel kontrollplan (vid enklare ärenden)
  • Uppgifter om kontrollansvarig (vid mer komplexa ärenden)

  Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller söka bygglov krävs samma ritningsunderlag.

  Självservice

  Kontakt

  Byggavdelningens expedition


  Sidansvarig/Senast uppdaterad 9 januari

  Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

  Tyck till & felanmäl

  Kontakta oss

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns Kommun

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörns kundcenter

  Kroksdalsvägen 1
  471 80 Skärhamn

  Tjörn kommuns logga, till startsidan

  Möjligheternas ö hela året och för hela livet