Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunkartor och geografisk information

Det finns kartor som visar information om till exempel fastighetsgränser, terräng och rättigheter. Men också kartor som visar badplatser, parkeringar och mycket mer.

Övergripande digital kommunkarta

Tjörns kommun har under 2021 påbörjat utvecklingen av en helt ny kommunkarta. Här kan du hitta den i en första version. Ambitionen är att utveckla kartan vidare och vi tar tacksamt emot dina synpunkter.

I kommunkartan kan du själv söka information om var du hittar till exempel skolor, lekplatser, badplatser återvinningsstationer och detaljplaner.

Primärkarta

Den mest detaljerade kartan är en så kallad primärkarta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser. Primärkartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion.

Hos Tjörns kommun finns följande kartor att beställa:

  • Utdrag ur primärkartan.
  • Översiktskarta över en fastighet.
  • Ortofoto (flygbild) över en fastighet.

Vissa kartor är avgiftsbelagda. Dessa beställs via kundcenter.

Kartor för planarbete eller byggnation

En baskarta används bland annat för projektering. Kartan innehåller många geografiska detaljer. Kartan innehåller det som kommunen mätte in senast.

En grundkarta är ett underlag i arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Den brukar innehålla fastighetsgränser, byggnader och övrig information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen ska utformas. Den kan bygga på Baskarta där det finns, men den informationen måste kontrolleras i fält då den kan vara gammal.

Vid nybyggnation måste alltid en situationsplan bifogas ansökan om bygglov. Underlaget för den är nybyggnadskartan.

Vad ska redovisas?

Vid markarbeten, när du ska bygga nytt eller bygga till behöver du en nybyggnadskarta från kommunen som underlag för att ta fram en situationsplan.
En nybyggnadskarta ska redovisa byggrätten enligt plan samt uppgifter av fastighetsrättslig form (till exempel rätt att ha infart via fastigheten) och anläggningstekniska uppgifter (till exempel ledningar för vatten och avlopp).
Till nybyggnadskartan hör också en beskrivning vars utformning varierar mellan kommuner.

Olika typer av nybyggnadskarta

Normal nybyggnadskarta behövs vid nybyggnation inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Enkel nybyggnadskarta
behövs för tillbyggnader inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter om befintliga byggnader.

Kartutdrag (primärkarta) kan vara tillräckligt vid enklare tillbyggnader, till exempel inglasad altan.

En nybyggnadskarta levereras oftast i skala 1:400 eller 1:500.

Vart vänder jag mig?

För att erhålla en normal nybyggnadskarta vänder du dig till ett företag som tillhandhåller mättjänster, exempelvis Metria, AFRY eller motsvarande.

För enkel nybyggnadskarta och kartutdrag vänder du dig till Kundcenter eller Byggavdelningen på Tjörn.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Byggavdelningens expedition


Sidansvarig/Senast uppdaterad 21 november 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet