Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunkartor och geografisk information

Det finns kartor som visar information om till exempel fastighetsgränser, terräng och rättigheter. Men också kartor som visar badplatser, parkeringar och mycket mer.

Övergripande digital kommunkarta

Tjörns kommun har under 2021 påbörjat utvecklingen av en helt ny kommunkarta. Här kan du hitta den i en första version. Ambitionen är att utveckla kartan vidare och vi tar tacksamt emot dina synpunkter.

I kommunkartan kan du själv söka information om var du hittar till exempel skolor, lekplatser, badplatser återvinningsstationer och detaljplaner.

Primärkarta

Den mest detaljerade kartan är en så kallad primärkarta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser. Primärkartan lagras digitalt i en central kartdatabas som utgör grunden för all kartproduktion.

Hos Tjörns kommun finns följande kartor att beställa:

  • Utdrag ur primärkartan.
  • Översiktskarta över en fastighet.
  • Ortofoto (flygbild) över en fastighet.

Vissa kartor är avgiftsbelagda. Dessa beställs via kundcenter.

Kartor för planarbete eller byggnation

En baskarta används bland annat för projektering. Kartan innehåller många geografiska detaljer. Kartan innehåller det som kommunen mätte in senast.

En grundkarta är ett underlag i arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Den brukar innehålla fastighetsgränser, byggnader och övrig information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen ska utformas. Den kan bygga på Baskarta där det finns, men den informationen måste kontrolleras i fält då den kan vara gammal.

En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som behöver lämnas in vid en bygglovsansökan. Kartan visar bland annat befintlig bebyggelse, fastighetsgränser, särskilda planbestämmelser om hur du får bygga och markering av mark som du inte får bygga på. Kartan visar också markhöjdskillnader, nivåkurvor, servitut med mera.

Kontakt

Tjörns kundcenter

Adress

Kroksdalsvägen 1
Skärhamn

Kundcenters lokaler är tillgänglighetsanpassade.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 23 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet