Tjörn kommuns logga, till startsidan

Adresser och namnsättning

Namn på nya områden och vägar härstammar ofta från äldre ortsnamn. Namnen ska ha en lokal prägel och berätta om ortens eller platsens historia. När en fastighet bildas, ett hus byggs eller när nya områden byggs ut sätts en ny adress. Här kan du läsa mer om hur du anmäler en ny adress till en ny fastighet.

Skapa en ny adress

Namnsättning sker vanligtvis i samband med att nya områden och vägar tas fram i arbetet med nya detaljplaner, men det kan även ske när en ny fastighet bildas eller ett hus byggs. Om du saknar adress ska du kontakta kommunen och om namnsättning.

Hur namnen bestäms

I första hand utgår namnet från namn på äldre kartor och infromation från hembygdsföreningar och byalag. Namnen ska i största möjliga utsträckning ha en lokal prägel och berätta om ortens eller platsens historia. Befintliga ort- och traktnamn används så långt som möjligt med hänsyn till kulturhistoriska och lokala förhållanden.
Postnord ansvarar för postnummer och postort. Skatteverket är myndigheten som lagrar den officiella adressen.

Kommunen ansvarar för att namnsätta

Namn beslutas i samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från kultur- och fritidsförvaltningen.

Om adresser

En specifik geografisk plats, till exempel ett hus eller en entré har en belägenhetsadress. Till den delas posten ut och den leder räddningstjänst, taxi, färdtjänst till rätt plats.

Hur en adress ser ut i olika områden

  • Adresser i tätort har gatu- eller vägnamn samt ett nummer.
  • Adresser i områden med många bostäder samlade kan ha en bokstav efter ett nummer.
  • Adresser på landsbygd har by eller traktnamn följt av gårdsnamn eller enbart nummer. Även vägnamn med nummer förekommer.

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 22 juli 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet