Tjörn kommuns logga, till startsidan

Boka lokal, hur går det till?

I Tjörns kommun finns ett brett utbud av idrottssalar, bygdegårdar, samlingslokaler och idrottshallar att hyra. De kan hyras av föreningar, organisationer eller privatpersoner.

Nytt lokalbokningssystem

Du kan nu göra din bokningsförfrågan direkt i vårt nya lokalbokningssystem Rbok.

Registrera er som kund i Rbok
För att kunna skicka en bokningsförfrågan krävs att du registrerat dig som kund. Det gör du genom att klicka på länken nedan och logga in med Bank-Id. Genom att registrera dig blir det enkelt för dig att följa din bokningsförfrågan och se dina bokade tider.

Här kan du se flera av de kommunala lokalerna som finns för uthyrning samt skicka in en bokningsförfrågan.

Du är också välkommen att vända dig till Tjörns kundcenter, 0304-60 10 10 vid frågor eller om du vill hyra någon av kommunens lokaler. Tjörns kundcenter är också behjälplig i frågor som rör inpassering, nycklar, tagg, kod etcetera till lokalerna.

För bokning av övriga samlingslokaler kontaktar ni respektive stiftelse/ förening/byalag.

Lokaler som går att hyra

En bygdegård är i de flesta fall en fristående byggnad på landsbygden. I bygdegården kan det arrangeras danser, föreläsningar och liknande. Den kan också upplåtas till olika slags föreningsverksamhet eller hyras ut vid speciella arrangemang som exempelvis fester och lägerskolor. För bokning av övriga samlingslokaler kontaktar ni respektive stiftelse/ förening/byalag.

Vill du läsa mer om Säbygården

Det finns en idrottshall på Tjörn med godkända mått för de flesta idrotter.

 • Tjörnhallen på Häggvallskolan i Höviksnäs

Tjörnhallen på Häggvallskolan

Tjörnhallen på Häggvallskolan är en kommunal idrottshall. Hallen har godkända mått för de flesta idrotter, 20 meter x 40 meter.

På Häggvallskolan finns även en mindre lokal för idrottsaktiviteter som lämpar sig för bordtennis, innebandy på mindre yta och kampsport som inte kräver en mjukare golvmatta.

Tjörnhallen bokas genom att skicka in en bokningsförfrågan via bokningssytem eller via anläggningsvärd vardagar efter klockan 16.00 på 0304-60 19 48 eller via mejl kof.anlaggning@tjorn.se

Under längre skollov (jul- och sommarlov) samt röda dagar är Tjörnhallen stängd.

Se lediga lokaler och skicka in en bokningsförfrågan via bokningssystem

Det finns ett brett utbud av idrottssalar som du kan hyra via din förening eller som privatperson.

I bokningssystemet kan du se vilka idrottssalar som är lediga.
För att boka, skicka en intresseanmälan i bokningssystemet eller ring Tjörns kundcenter 0304-60 10 10

Under sommarlovet är de kommunala idrottssalarna stängda.

Säsongsbokning

För säsongsbokning av idrottssalar kontaktar du
kof.anlaggning@tjorn.se

Idrottssalar och utbud

Utbudet i våra idrottssalar varierar. I bokningssytemet kan ni läsa om vad respektive sal erbjuder för utrustning.

Det finns ett brett utbud av konferens- och aktivitetslokaler som du kan hyra via kommunen. I kommunens lokalbokningssystem kan du se följande lokaler och dess tillgänglighet. Du kan också kontakta Tjörns kommuns kundcenter för bokning av lokal 0304-60 10 10

 • Föreningslokalen Humlan, Kållekärr
 • Säbygården, Magasinet
 • TSS-huset, Södra Hamnen

Övriga konferens- och aktivitetslokaler som hyrs ut är på Delta och Sundsby säteri. Vill du boka någon av dessa maila respektive ansvarig för varje lokal.

Delta

 • Lektionssal
 • Insikt (möteslokal på våning 4)
 • Hela huset

Sundsby säteri

 • Trädgårdsmästarbostaden

Det finns ett brett utbud av skolsalar som du kan hyra via kommunen.
I bokningssystemet kan du se vilka skolsalar som är lediga.
För att boka, skicka en intresseanmälan i bokningssystemet.

Terminsbokning

För terminsbokning eller förändring av bokningar av skolsal kontaktar du kof.anlaggning@tjorn.se

Kultur- och fritidsförvaltningens hyror och avgifter 2024 enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden 2023-12-11 §115.

 • Kategori 1*:
  Registerade ideella föreningar och stiftelser i Tjörns kommun samt kommunala verksamheter i Tjörns kommun och dess bolag.
 • Kategori 2:
  Studieförbund, politiska grupper och trossamfund, föreningar från annan kommun samt privatpersoner.
 • Kategori 3:
  Komersiell verksamhet och övriga.

  *Avgifterna för kategori 1 börjar gälla från och med 2024-07-01, innan dess gäller avgifter beslutade för 2023.
Bleketskolan

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Idrottsal

50

175

425

Skolsal

50

175

425

Textilslöjdsal

50

175

425

Trä- och metallslöjdsal

50

175

425

Hemkunskapsal

50

175

425

Matsal

50

225

425

 

Häggvallskolan

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Textilslöjdsal

50

175

425

Trä- och metallslöjdsal

50

175

425

Hemkunskapssal

50

175

425

Lektionssal

50

175

425

Bordtennislokal

50

175

425

Rörelserum (f d styrketräningslokalen)

50

175

425

Bildsal

50

175

425

Aula/matsal/kafé

50

250

565

Tjörnhallen hel hall, mån–fre, föreningsträning lör-sön

100

350

750

Tjörnhallen hel hall, lör–sön

220

700

1 500

Omklädningrum utomhus

50

115

150

Grusplan

100

350

750


Kållekärrs skola

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Idrottslokal

50

175

425

Textilslöjd

50

175

425

Trä- och metallslöjdsal

50

175

425

Matsal

50

225

450


Långekärrs skola

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Idrottslokal

50

175

425


Myggenäs skola

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Idrottslokal

50

175

425

Matsal

50

225

450Rönnängs skola

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Idrottslokal

50

175

425Skärhamns skola

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Idrottslokal

50

175

340

Textilslöjdsal

50

175

340

Trä- och metallslöjdsal

50

175

340

Matsal

50

225

425


Tjörns ishall

Lokalhyra, kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Engångsbiljett till allmänhetens åkning

30

30

30

Aktiva åkare RIK och TKK (per år)

95Ishyra*
Ordinarie avgift

550

750

1 250

Reducerad avgift (vardag 15-18)

445

690

1 250

Hyra heldag (veckor utanför och i direkt anslutning till ordrinarie öppettider, enligt bokningsvillkor

13 500  

*Tjörns skolor nyttjar ishallen kostnadsfritt på tillgängliga dagtider.


Aktivitets och konferenslokaler

Aktivitets och konferenslokaler kr/tim

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Delta: lektionssal

50

100

200

Delta: Insikt (möteslokal våning 4)

100

200

300

Delta: hela huset

1 500

3 000

6 000

Humlan- Möteslokal

65

175

375

Sundsby säteri: Trädgårdsmästarbostad*

100

200

300

Säbygården: Magasinet**

125

250

375

TSS- Huset***

125

250

375

Flerdagarshyra av konferens- och aktivitetslokal

Offert

Offert

Offert

* Undantag för entrepenör på Sundsby
**Undantag för Stiftelsen Säbygården
***Undantag för SSRS ochTSS


Avgifter kopplade till lokalbokningar

Avgifter kopplade till lokalbokningar (kr)


Återställande av möblering, per tillfälle

600

Städning, per påbörjad timme

600

Borttappad /ej återlämnad nyckel/tag

250

Larmutryckning

1200

Ej utnyttjad bokning samtliga lokaler

100 % av avgiften + 500 kr

Avbokning samtliga lokaler 1-3 dagar innan bokning

100% av avgiften

Avbokning Häggvallskolan 4-14 dagar innan bokning

50% av avgiften


För arrangemang och andra avvikande lokalbehov, begär offert från kof.anlaggning@tjorn.se


Sidansvarig/Senast uppdaterad 4 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet