Tjörn kommuns logga, till startsidan

Jämför service och kvalitet

Får du valuta för dina skattepengar? Är undervisningen i skolan bra? Får den som behöver stöd en god kvalitet på insatserna?

Flera olika mätningar görs av kvaliteten i verksamheterna i Tjörns kommun. En del görs lokalt på Tjörn, en del görs i hela landet för att det ska gå att jämföra kommuner med varandra.

Här kan du läsa mer om olika mätningar som görs.

 

Varje år gör Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning på Tjörn. Tjörnborna svarar på frågor om hur det är att leva och bo i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter och vad de anser om sina möjligheter att påverka.

Tjörnborna trivs på Tjörn och tycker att Tjörn är en trygg kommun att bo i. Drygt hälften av Tjörnborna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tjörn.

Insikt mäter hur nöjda företagarna är med kommunens myndighetsutövning. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) som gör undersökningen i Sveriges kommuner. De områden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd. Resultatet visar ett Nöjd-Kund-Index (NKI).

Jämföraren är en tjänst där du kan jämföra Tjörns service och verksamheter (till exempel skola och äldreomsorg) med andra kommuner.

Uppgifterna i Jämföraren bygger på olika nyckeltal, som varje kommun rapporterar in. Exempel på nyckeltal är kostnader för våra verksamheter, elever i år 9 som uppnått kunskapskraven, antal bibliotekslån, mängd hushållsavfall som samlas in med mera.

Kontakt

Magdalena Patriksson

Avdelningschef kommunledningskontoret


Sidansvarig Magdalena Patriksson/Senast uppdaterad 16 juni

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet