Tjörn kommuns logga, till startsidan

Digitalisering

Vår tillvaro blir mer och mer digital, smart teknik och innovationer förändrar människors behov och beteenden i grunden. Det ska vara enkelt att leva, bo och verka på Tjörn. Därför digitaliseras också mer och mer av den kommunala servicen – till nytta för medborgare, företagare och besökare. Digitalisering innebär en effektivare, smartare och öppnare förvaltning.

Digitalisering av kommunens tjänster

Digitalisering handlar inte främst om införandet av digital teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. Den digitala kunskapen måste öka. Digitala tjänster gör det enklare för invånarna och ger ökad service med snabbare handläggning och ökad rättssäkerhet samtidigt som det leder till ökad effektivitet.

Digital övervakning av VA-nätet

Tjörns kommun har fått beviljat projektmedel om totalt cirka 3 000 000 kronor av Innovationsmyndigheten, Vinnova för att i projektform studera möjligheterna med läcksökning och övervakning av VA-nätet med hjälp av uppkopplade smarta vattenmätare.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet