Tjörn kommuns logga, till startsidan

Inflytande i skolan

Alla elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet att vara med och påverka utvecklingen på våra skolor.

Elevens inflytande

För att eleverna ska uppleva sin tid i skolan som meningsfull och lustfylld, ska de ha möjlighet till ett verkligt inflytande, kunna påverka och få vara med och ta ansvar för sitt arbete, hela tiden med stöd av de vuxna i skolan. Eleverna har möjlighet att påverka sin skola genom till exempel elevråd och klassråd.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över och inte. Att eleverna har inflytande över utbildningen är inte detsamma som att det är de som fattar besluten. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Vårdnadshavarens inflytande

Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv och vi vill att du ska vara så delaktig som möjligt i ditt barns skolgång. .

Vid varje skolenhet ska det finnas ett forum för samråd. Samrådet är till för att rektor ska kunna informera vårdnadshavare om den pedagogiska verksamheten, eventuella kommande förändringar och du som vårdnadshavare får möjlighet att föra dialog både med rektor och andra vårdnadshavare och ställa konkreta frågor.

Skolorna på Tjörn använder sig av olika sätt för att involvera föräldrarna i skolans arbete, till exempel genom skolråd, öppet hus och föräldramöten.

Några av kommunens skolor har även föräldraledda föreningar.

Kontakt

Lena Eriksson

Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet