Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skolbibliotek

På Tjörn finns åtta grundskolor. Samtliga har tillgång till bibliotek. Vissa är bemannade med fackutbildade bibliotekarier medan andra i första hand sköts av lärarbibliotekarier.

Vad gör skolbiblioteken?

Skolbiblioteksteamet består av skolbibliotekarier och litteraturpedagoger och arbetar för att utveckla kommunens skolbiblioteksverksamhet som en pedagogisk resurs i grundskolan. Fokus ligger främst på läsning och medie- och informationskunnighet (MIK). I kommunen finns också en litteraturpool där skolpersonal kan låna boklådor till sin undervisning. Alla skolor har skolbibliotekarie på plats minst en dag i veckan.

Alla elever som har någon typ av läsnedsättning har rätt att få tillgång till inlästa böcker via konto på Legimus. Detta kan ordnas via skolan men du som vårdnadshavare kan även kontakta biblioteket i Häggvall eller Skärhamn om ditt barn har behov av inläst litteratur.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 1 december 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet