Tjörn kommuns logga, till startsidan

Politik och demokrati

Det är du som är Tjörns kommun. Du som Tjörnbo är en del av demokratin. Inte bara vart fjärde år när du går och röstar. För demokrati pågår hela tiden.

Att vara en del av demokratin är också att engagera sig i lokala frågor, att titta på kommunfullmäktiges sammanträden på webben, att vara med i invånardialoger och mycket mer. Här berättar vi mer om hur just du kan vara med och påverka.

Rösta när det är val

Att rösta är därför det viktigaste du kan göra för att påverka de politiska besluten. Genom valet påverkar du vilken politik som ska föras. I valet utser du vem som ska företräda dig i kommunfullmäktige (och regionfullmäktige och Sveriges riksdag).

Det betyder att den offentliga makten på Tjörn bestäms av dig och andra Tjörnbor. Du delegerar helt enkelt makten till folkvalda politiker som sedan fattar beslut å dina vägnar.

Alla människors röster är lika mycket värda. Därför är din röst lika viktig som alla andras! Det parti (eller de partier) som får Tjörnbornas förtroende att styra Tjörn, får möjligheten att tolka folkets vilja under fyra år för att vid nästa val stå till svars för vad man åstadkommit eller inte åstadkommit.

Alla kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan komma till kommunhuset och lyssna, men du kan också följa sammanträdena hemifrån via webben – direkt eller i efterhand. Genom att följa debatterna blir du mer insatt i frågorna och hur de olika partierna resonerar. Du kan också sätta dig in i ärendena genom att läsa handlingarna.

Var med på ett sammanträde med kommunfullmäktige

Delta i invånardialog

Det är nästan alltid någon invånardialog på gång på Tjörn, där du kan vara med och göra din röst hörd. Det senaste exemplet är arbetet med en ny översiktsplan, där det kommer att bli flera tillfällen för Tjörnborna att vara med i invånardialoger.

Kontakta en politiker

Politikernas uppgift är att företräda kommunens medborgare. Kontakta gärna Tjörns politiker för att diskutera kommunala frågor.

Skicka in din fråga eller synpunkt

Om du har mer konkreta frågor eller synpunkter på sådant kommunen gör kan du skicka in din fråga.

Delta i ungdomsdialog

För dig som är ung finns Ungdomsdialog. Här kan du som är ung delta i både stormöten med politiker och i sms-paneler.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 5 juli

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet