Tjörn kommuns logga, till startsidan

Skärhamnsvandringen

Vandringen går genom den äldsta delen av Skärhamn upp till Hamneberget, sedan ner runt berget tillbaka genom samhället.

Vandringen kommer bland annat ta dig till sjöfartsmuseet, det första postkontoret på orten, Brunnsparken där allmänheten kunde hämta vatten, vidare upp på Hamneberget och den magiska utsikten med en panoramabild över Skärhamn. Bronsåldersröse och platsen för den gamla dansbanan samt ortens skidbacke är andra sevärdheter längs med vandringen.

Vi håller på att uppdatera våra kartor. Det innebär att knappnålen inte visar exakt vart leden startar eller slutar, utan endast var på Tjörn som leden finns. Skyltning och information finns vid varje vandringsled.

Om Skärhamnsvandringen

Svårighetsgrad

Lätt

Startplats

Hamngatan 36, Skärhamn

Längd

Cirka 5 kilometer

Markering

Följ de vita skyltarna med en sjöstjärna på.

Tillgänglighet

Vandringen är i varierande terräng. Den börjar vid sjöfartsmonumentet ”De seglade för Tjörn”, som finns i hamnen. Promenaden går genom den äldsta delen av Skärhamn upp till Hamneberget, sedan ner runt berget tillbaka genom samhället.

Parkering finns på torget i centrala Skärhamn alternativt vid kommunhuset.

Sevärdheter och historia

Sjöfartsmonumentet
Här börjar vandringen, följ grön markering målad på vägen. Monumentet invigdes 1986 och är gjort av konstnären Bo Anås.

Sillsalteri – Postvägen 30
I slutet av 1700-talet pågick ett sillfiske av sällan skådat slag. I vikar som var skyddade från starka vindar låg ofta sillsalterier eller trankokerier. Just här låg ett av Skärhamns tre trankokerier. På den tiden gick strandlinjen här.

Sjöfartsmuseet – Postvägen 26 A
I den gamla skepparstugan inryms ett sjöfartsmuseum som ägs och förvaltas av föreningen ”De seglade för Tjörn”. Här finns skutmodeller från olika tidsperioder och föremål från sjömanshem och skutor. Här berättas om öns gamla sjöfartskultur, fiske och fiskindustri.

Posten – Postvägen 24
I denna äldsta del av Skärhamn ligger ett gult hus som troligen är Skärhamns första trähus. Här inrättades 1899 den första poststationen i Skärhamn. Tidigare fick posten hämtas i Stockevik som då var huvudort på Tjörn. Till Stockevik kom posten med ångbåt från Göteborg.

Ruckmans affär – Kroksdalsliden 5
Dettas hus byggdes på 1860-talet och har byggts om ett flertal gånger. I slutet av 1800-talet fanns här ett bageri, troligen Skärhamns första. Därefter fanns här speceriaffär och manufakturaffär. Affären upphörde år 1939.

Brunnsparken
Skärhamn fick kommunalt vatten i slutet av 1950-talet. Tidigare fanns brunnar för allmänheten på olika platser i Skärhamn. De låg ofta naturligt vid någon damm eller bergsspricka. På parkeringsplatsen till höger fanns förr en av dessa brunnar. Fortsätt vägen upp för Kroksdalsliden. Ta vänster in på Kapellvägen. Följ grön markering.

Betel och Berget – Kapellvägen 2 och 4
Här fanns förr Betelförsamlingen i Skärhamn. Huset byggdes 1909 och har byggts ut och renoverats senare. Bergets lokal byggdes här i början av 1900-talet. Föreningen hette ”Starkhet” och tillhörde nykterhetsorden Verdandi. Vid parkeringsplatsen finns trappor upp mot Hamneberget, följ markering.

Hamneberget
Berget ovanför hamnen som förr var full av skutor. Upp till sjuttio båtar kunde få plats här. (Skärhamn kallades för Sveriges Mariehamn, Åland.) Här finns en utsiktsplats intill vattentornet. Följ grön/blå markering mot öster, där syns ett bronsåldersröse.

Bronsåldersröse
Här begravdes hövdingar och andra storheter. De skulle begravas på det högsta berget i närheten av sin levnadsort. På den tiden var vattennivån betydligt högre än idag. Därför låg detta röse inte så högt ovanför vattenytan.

Rosenkullens hemmaplan
Vid den här öppna gräsytan fanns någon gång under 1930-talet den första dansbanan för Skärhamnsborna. Arrangören var klubben Skärhamns IK. Ungefär vid samma tid var den också hemmaplan i fotboll för kvarterslaget Rosenkullens BK. Följ stigen åt höger genom en liten lövskog.

Tubbeskolan – Tubbegatan
Skolan byggdes på 1970-talet. Här gick förr gränsen mellan de gamla gårdarna Tubberöd och Nötsäter. Ta vänster och följ Tubbegatan. Ta vänster igen in på Rönnvägen. I slutet av vägen, ta höger och följ Lyckebacken ner mot Storgatan.

Lyckebacken
Detta var gården Tubberöds ägor. I gamla tider fanns här små åkerlyckor och här betade kor och hästar. Hit gick bönderna för att hämta sand, blandat med snäckskal. Blandningen användes till hönsen. Här fanns även fin sand för murbruk. Här låg Skärhamns största ”skidbacke”. Håll vänster, följ skylt ”Vandring”. Promenera över Storgatan och in på Idrottsvägen. Ta sedan vänster.

Agda Scheldts café
I detta hus fanns på 1930-talet ett café. På nedre våningen, i ett av rummen, spelade skärhamnspojkarna schack. Här föddes tanken om att starta en idrottsklubb. Skärhamns idrottsklubb bildades 1932.

Trävarumagasin och annat
Från början var huset ett trävarumagasin. Därefter har det varit konservindustri, bilförsäljning, bar & restaurang och bensinstation.

Bryggeri
Skärhamns första och enda vattenfabrik startade 1933 av bröderna Karl och Henry Olsson. De tillverkade läskedrycker, julmust, vegamust, vichyvatten och cider. Svagdrickan var populär. Distributionen skedde med lastbil och båt. Båten hade smeknamnet ”Jonakaggen”. Fabriken hade sju–åtta anställda. År 1955 lades fabriken ned.

Gamla fotbollsplanen – Havsviksvallen
År 1932 anlades Skärhamns idrottsplats. Här låg en havsvik som fylldes igen. Planen användes fram till år 1964 då klubben fick Röavallen, en modern idrottsanläggning på Röa.

Håll vänster mot kyrkan. Gå över vägen upp för trapporna till Kyrkvägen. Till höger ligger Skärhamns kyrka.

Kyrkdammen
Till vänster fanns en damm där kvinnorna förr i tiden sköljde kläder. Dammen fylldes igen på 1930-talet.

Kyrkan
Skärhamns kyrka ligger högt på berget mitt i samhället. Kyrkan invigdes 1932. Utanför kyrkan finns en minnessten över omkomna sjömän från Skärhamn. Gå tillbaka Kyrkvägen och följ Dalgatan ner till Skärhamns torg.

Torget
På 1930-talet fanns här en vik som gick ända in till Postvägen. Vikens utlopp till Skärhamnsfjorden var mellan byggnaderna där det nu ligger butiker. När den stora vägen (Storgatan) på sent 1930-tal byggdes genom Skärhamn fyllde man igen viken.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 17 november 2022

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet