Tjörn kommuns logga, till startsidan

Kommunfullmäktige (KF)

Tjörns kommuns kommunfullmäktige har 41 ledamöter. De väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar beslut i extra viktiga frågor eller i frågor som har principiell betydelse för kommunen och dess invånare, som

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska vara förberedda av den nämnd som står bakom ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Ledamöterna kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också diskutera aktuella händelser genom att ställa frågor och interpellationer.

Om någon eller några ledamöter inte delar majoritetens åsikt i ett ärende kan de lämna en reservation.

Ordförande i kommunfullmäktige

  • Robert Mattson (C), ordförande
  • Gun Alexandersson Malm (L), 1:e vice ordförande
  • Rosalie Sanyang (S), 2:e vice ordförande

Administration

Kommunkansliet ansvarar för administrationen av kommunfullmäktige. Om du vill ta del av ärenden som ska behandlas, kontakta kommunfullmäktiges sekreterare.

Kontakt

Robert Mattsson

Kommunfullmäktiges ordförande (C)

Gunnel Rydberg

Administrativ koordinator
Nämndsekreterare kommunstyrelsen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 27 februari

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet