Tjörn kommuns logga, till startsidan

Anmälan till tomtkö

Genom att registrera dig i tomtkön får du erbjudanden om nya kommunala bostadstomter och möjlighet att köpa en bostadstomt.

  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Fördelning av nya bostadstomter sker efter kötid. Din kötid räknas från den datum ansökan kommit in till kommunen.
  • Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från bostadskön om särskilda skäl föreligger.

När du har tilldelats en tomt

  • Sökande som tilldelats tomt ska skriftligen acceptera eller avböja inom tre veckor.
  • Köparen ska påbörja byggnation inom två år från tillträdesdagen och slutbevis ska ha utfärdats inom fem år från tillträdesdagen.
  • Kommunstyrelsen kan bevilja undantag från tidsfristen om särskilda skäl föreligger.

Avregistrering ur tomtkön

En avregistrering utgör inget hinder för sökande att på nytt registreras i kön. Ur tomt- och småhuskön avregistreras sökande som

  • tilldelats och accepterat tomt via kommunen
  • inte anmält adress- eller namnändring och posten meddelar att sökandens adress är okänd
  • inte betalat fakturan senast på sista dag för betalning.

Betalningsvillkor för att stå i tomtkö

När ansökan kommit in skickas en faktura på registreringsavgiften. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om fakturan inte är betald på sista dagen för betalning, stryks din registrering från tomtkön. Samma villkor gäller för förnyelseavgiften.

Avgift för att stå i tomtkö

Registreringsavgiften för kommunal tomtkö: 800 kronor
Årlig förnyelseavgift: 300 kronor

Så här anmäler du dig till tomtkön

Anmälan till tomtkö

Sökande
Sökande
Medsökande
Områden
Rangordna med nummer vilka områden som ni är intresserade av: 1 = förstahandsval, 2 = andrahandsval osv.


Ange även vilket
Registreringsavgift * (obligatorisk)
Registreringsavgift

Kontakt

Fastighetsavdelningen


Sidansvarig/Senast uppdaterad 28 mars 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet