Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Vi fortsätter vår satsning för goda levnadsvanor tillsammans med Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun och Öckerös kommun. Den gemensamma satsningen ska sätta fokus på levnadsvanor genom att dela inspiration, länkar till stödresurser och informera om föreläsningar – allt för att det ska vara enklare för dig att förbättra dina levnadsvanor.

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Under 2022 hade vi särskilt fokus på de fyra levnadsvanorna, mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. 2023 finns det fortfarande möjlighet att ta del av tips och föreläsningar under dessa teman, men det kommer även sättas fokus på sömn och psykisk hälsa.

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Även om du fått information om hur du bör leva för att må bra kan det svåra vara att få till en förändring över tid och att behålla motivationen. Vill du ha stöd i att ändra dina levnadsvanor?

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.
Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, det tar bara några minuter.
Livsstilsanalys – Testa dina levnadsvanor (alexit.se)

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar.
www.fritidsbanken.se

Kräver remiss från läkare eller egenremiss. Individuella besök kostar 100 kronor och gruppbesök 50 kronor.
Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa.
www.slutarokalinjen.se

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.
www.alkohollinjen.se

Stödchatt och stödtelefon för ungdomar och vuxna med övervikt eller obesitas. Även anhöriga kan vända sig till oss.
www.hobs.se

Föreläsningar inom levnadsvanor

Två kostnadsfria föreläsningar om Levnadsvanors effekt på ditt psykiska mående

Levnadsvanornas effekt på ditt psykiska mående är en föreläsning för
dig som vill öka din kunskap om kopplinen mellan levnadsvanornas
effekt på den fysiska hälsan och ditt psykiska välmående.

När: 21 september, klockan 18.00 i Kulturhuset
Vart: Fregatten, Stenungsund, föreläsningen kan även ses
digitalt det datumet.

När: 9 november, klockan 14.00
Vart: Mimers hus, Kungälv.

Anmäl dig här.

Hjärnan, skärmen och stillasittande - så aktiverar du ditt barn till rörelse

Välkommen på en digital föreläsning den 4 oktober med:
Daniel Nutley, certifierad personlig tränare med fokus på hur träning kan stärka det psykiska måendet. Han har också erfarenhet från att träna barn med diagnoser såsom ADHD och autism med problematisk skolfrånvaro. Verksam inom Living More.

Sissela Nutley, hjärnforskare som undersöker barns och ungas psykiska mående kopplat till digitala medier och friskfaktorer, verksam vid Karolinska Institutet och det ideella projektet Det syns inte.

De flesta kan idag känna igen sig i att det är svårt att få till hållbara levnadsvanor. Här får du både vetenskapliga förklaringar kring hjärnans behov och konkreta strategier för att aktivera hela familjen. Målet är att hitta rörelseglädjen i vardagen för ett bättre mående, fysiskt men framför allt mentalt.

Läs med och anmäl dig här

Från samhälle till biologi och tillbaka igen

Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin.

Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet tillika huvudsekreterare för Forte, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem

Levnadsvanor - från samhälle till biologi och tillbaka igen

 

Livsstilsverktyget

Verktyget bygger på en ny metod där information om hälsa och levnadsvanor kombineras med reflekterande frågor för att hjälpa människor att sätta hälsoråd i ett större perspektiv, bli mer medvetna om sina vanor och utforska vilka råd som passar i den egna vardagen. Metoden har utvecklats på ett systematiskt sätt genom undersökningar av hur biologiska och psykologiska faktorer samspelar över tid.

Metoden har implementerats i ett digitalt verktyg för att möjliggöra bred tillgänglighet. Verktyget har utvecklats och förfinats i nära samverkan med patienter, som gett synpunkter på innehåll och upplägg. Dessa synpunkter har betonat vikten av att sätta hälsofrågor i ett större sammanhang och att beröra långt fler ämnen än enbart kost och motion.

Livsstilsverktyget - Frågor som skapar hälsa

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 7 maj

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet