Tjörn kommuns logga, till startsidan

Hälsosamma levnadsvanor

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt.

Vi fortsätter vår satsning för goda levnadsvanor tillsammans med Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun och Öckerös kommun. Den gemensamma satsningen ska sätta fokus på levnadsvanor genom att dela inspiration, länkar till stödresurser och informera om föreläsningar – allt för att det ska vara enklare för dig att förbättra dina levnadsvanor.

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Vi kommer under 2023 att dyka ner djupare på de olika levnadsvanorna: matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak, som du kan läsa mer om på respektive sida.

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Även om du fått information om hur du bör leva för att må bra kan det svåra vara att få till en förändring över tid och att behålla motivationen. Vill du ha stöd i att ändra dina levnadsvanor?

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.
Hälsocoach online - Västra Götalandsregionen

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, det tar bara några minuter.
Livsstilsanalys - Testa dina levnadsvanor (alexit.se)

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar.
www.fritidsbanken.se

Kräver remiss från läkare eller egenremiss. Individuella besök kostar 100 kronor och gruppbesök 50 kronor.
Tobakspreventiv mottagning Sahlgrenska

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa.
www.slutarokalinjen.se/

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.
www.alkohollinjen.se/

Föreläsningar inom levnadsvanor

Digital workshop om levnadsvanor, motivation och hållbara förändringar 4 april

Välkommen till en workshop med Hälsocoach online - stärk din hälsa och hitta motivation till hållbar förändring.

Workshopen är kostnadsfri och digitalt via Teams. Länk skickas ut via mail samma dag som du anmäler dig.

Anmälan och mer information

Anmäl dig genom att maila till halsocoach.online@vgregion.se med rubrik "workshop 4 april" i mailet. Anmäl dig senast 3 april.

Hälsocoach online - Västra Götalandsregionen

Från samhälle till biologi och tillbaka igen

Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin.

Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet tillika huvudsekreterare för Forte, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem

Levnadsvanor - från samhälle till biologi och tillbaka igen

Livsstilsverktyget

Verktyget bygger på en ny metod där information om hälsa och levnadsvanor kombineras med reflekterande frågor för att hjälpa människor att sätta hälsoråd i ett större perspektiv, bli mer medvetna om sina vanor och utforska vilka råd som passar i den egna vardagen. Metoden har utvecklats på ett systematiskt sätt genom undersökningar av hur biologiska och psykologiska faktorer samspelar över tid.

Metoden har implementerats i ett digitalt verktyg för att möjliggöra bred tillgänglighet. Verktyget har utvecklats och förfinats i nära samverkan med patienter, som gett synpunkter på innehåll och upplägg. Dessa synpunkter har betonat vikten av att sätta hälsofrågor i ett större sammanhang och att beröra långt fler ämnen än enbart kost och motion.

Livsstilsverktyget - Frågor som skapar hälsa

Caroline Jönsson

Folkhälsostrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 13 april

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet