Tjörn kommuns logga, till startsidan

Färdtjänst och sjukresor

På denna sida kan du läsa om hur du bokar färdtjänst, vad du kan ta med dig på resan hitta kontaktuppgifter och läsa mer om din färdtjänstresa

Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

Vad som krävs för att få färdtjänst, hitta blanketter för ansökan och läs om vilka handlingar som ska bifogas.

Boka bil för dig med färdtjänst

Alla färdtjänstresor beställs genom Västtrafiks beställningscentral via deras telefon, webbplats eller applikation. Där finns information om vad du ska tänka på inför din resa.

  • Kom ihåg att avboka resan om du inte ska åka.
  • Du ska ha giltig legitimation att visa för chauffören om du blir ombedd.

När du beställer din resa ska du uppge

Beställ i god tid

För att underlätta samordningen av resorna vill Västtrafik att du beställer din resa i så god tid som möjligt. Du kan göra din beställning tidigast 14 dagar i förväg och senast 60 minuter före avresan.

Om fordonet inte kommit efter 15 minuter

När du beställer din resa ger beställningscentralen dig besked när fordonet ska komma. Fordonet kan komma upp till 15 minuter senare än utlovad avresetid. Om fordonet är mer än 15 minuter sent kan du ringa beställningscentralen och fråga var fordonet är.

Vilka resor du kan boka via Västtrafik

På ditt färdtjänsttillstånd står det beskrivet vilka villkor som gäller för dig.

  • Du får åka hur många resor du vill inom hela Västra Götaland och Kungsbacka.
  • Du får åka när du vill på dygnet.
  • Du får inte lägga in korta stopp på vägen.
  • Du får vara beredd på att samåka med andra så resan kan bli längre.

Färdtjänst i annan kommun

Om du är i en annan kommun utanför färdtjänstområdet (Västra Götaland och Kungsbacka) kan du utnyttja din färdtjänst även där. Du får bekosta resan själv och sedan skicka in kvitton när du kommit hem till din färdtjänsthandläggare. Du får stå för egenavgiften själv men får tillbaka övriga kostnaden för resan.

Riksfärdtjänst – Särskilt kostsam resa

Om du måste resa på särskilt kostsamt sätt utanför färdtjänstområdet kan du ansöka om riksfärdtjänst och få en ersättning för dina resekostnader. För att få resa måste du beviljats resa med riksfärdtjänst innan resan utförs. Du har då rätt till resor i den omfattning och med den typ av färdmedel som framgår av beslutet.

Ledsagare och medresenärer

Om du är beviljad en ledsagare kan den följa med på din resa. Ledsagaren ska stiga på och av på samma ställe som du. Ledsagaren betalar inget för resan. En ledsagare kan inte vara beviljad färdtjänst själv.

Du kan ta med dig en medresenär. Medresenären måste stiga på och av på samma ställe som du och betala samma avgift som du.

Vad du kan ta med dig på resan

På resan får du också ta med dig

Kostnad för resan

När du beställer resan får du uppgift på hur mycket din resa kommer att kosta.

  • Barn åker gratis fram till den dag de fyller 7 år.
  • Skolungdom är du från den dag du fyller 7 år, fram till den dag du fyller 20 år.
  • Vuxen räknas du som från den dag du fyller 20 år.
  • Ledarhund och servicehund får åka med gratis.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 september 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet