Tjörn kommuns logga, till startsidan

Företagsarena Tjörn

Företagsarena Tjörn är ett samarbete mellan näringslivet och Tjörns kommun. Det är hit du vänder dig om du har idéer som du tror skulle gynna det lokala näringslivet. Flera gånger per år bjuder vi in till möten med olika teman.

Initiativ från näringslivet

Företagsarena Tjörn är ett initiativ från näringslivet. Med hjälp av en styrgrupp, med bred representation från det lokala näringlivet, skapas en sammanbindande länk mellan näringsliv och kommun. Syftet är att skapa dynamiska mötesplatser med fokus på utveckling. Styrgruppen fungerar även som ett bollplank för kommunen i viktiga utvecklingsfrågor för näringslivet. Det kan gälla utveckling av näringslivsstrategier, utställning av planer och olika projekt som berör näringslivet.

Hör av dig med dina idéer

Tveka därför inte att kontakta styrgruppen om det är någon fråga du har som skulle kunna gynna utvecklingen av det lokala näringslivet eller ytterligare förbättra det lokala företagsklimatet.

Tillsammans skapar vi Tjörns kommuns mest livfulla företagsnätverk!

Aktuella företagsevenemang

Aktuella företagsevenemang hittar du i vår evenemangskalender. Där kan du välja att filtrera på företagare.

Styrgruppen för Företagsarena Tjörn

Företagsarena Tjörn har en styrgrupp som förbereder och planerar möten och andra arrangemang. Styrgruppen fungerar även som kommunens näringslivsråd.

Har du idéer om ämnen som du vill ta upp så tveka inte att ta kontakt med representanter för styrgruppen!

Henry Hermansson

Torbjörn Wedebrand

Wallhamn AB, Styrgruppens ordförande

Lars W Gustavsson

David Ahlborg

Ijda Holding AB

Henry Hermansson

Henry Hermansson

LRF Tjörn

Hans Tideman

Hans Tiderman

Tjörns Sparbank

Bo Bertelsen

Lena Karlstedt

Turistchef

Henry Hermansson

Lars Grenhage

Ordförande Företagarna Stenungsund–Tjörn, Grenverk

Lars W Gustavsson

Janina Liljekvist

VD Tjörns Hamnar AB

Henry Hermansson

Martin Johansen

Kommunstyrelsens ordförande (L)

Lars W Gustavsson

Ann Haraldsson

Södra Bohuslän Turism

Elisabeth Hansson

Butik Victoria

Lars W Gustavsson

Lars W Gustavssson

Stansviks industriområde, Alfagus

Sven-Olof Berntsson

Getryggens Marina

Bo Bertelsen

Lars Hiller

Kållekärrs Företagarförening, Korggubben

Henry Hermansson

Yvonne Andersson 

Skärhamns småföretagarförening

Lars W Gustavsson

Anna Aldegren

Näringslivsstrateg


Sidansvarig/Senast uppdaterad 8 mars

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet