Tjörn kommuns logga, till startsidan

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen på Tjörn?

Varje år får alla som fyllt 65 år och bor på särskilt boende eller får hemtjänst i Tjörns kommun möjlighet att besvara en enkät.

Resultatet av undersökningen använder vi för att förbättra stödet till de äldre under ledning av ansvariga verksamhetschefer. Enkäten skickas ut från Socialstyrelsen till hela Sverige vilket gör att vi kan jämföra vårt resultat med riket i stort.

Resultat av undersökningen 2023

Nedan kommer en sammanställning av resultaten för Tjörns kommun från undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år 2023. Resultat redovisas som andelen positiva, dvs andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar.


Sidansvarig/Senast uppdaterad 25 oktober 2023

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet