Tjörn kommuns logga, till startsidan

Grundskola

Det finns sju kommunala grundskolor på Tjörn och en fristående skola. Här hittar du information om våra olika skolor.

Tjörns grundskolor

Förskoleklassen är sedan hösten 2018 en obligatorisk skolform inom den svenska skolan. Det innebär att skolplikt gäller för alla barn i Sverige från höstterminen det år då de fyller sex år. Skolplikt betyder att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas där.

En blivande elev som ska börja förskoleklass får erbjudande om plats på en skola som ligger nära hemmet. Önskar man placering på en annan skola, kan det erbjudas om det finns plats.

Det kan finnas olika skäl till varför man vill eller behöver byta skola. Det kan man göra i mån av plats. Kontakta den skola dit du vill flytta för att höra om det finns plats. Fyll därefter i blanketten Ut- och inflyttning av elev och skicka den till barn- och utbildningsförvaltningen. Adress står på blanketten.

Tänk på att rätten till skolskjuts kan påverkas om ditt barn byter skola.

Att vara ledig från skolan kan ibland vara viktigt och nödvändigt för familjen. Skolan ber ändå föräldrarna att vara restriktiva med att begära ledigt för eleven utöver de fasta lovdagarna.

Rektorn, eller den person som rektorn utser, får bevilja ledighet för elev sammanlagt högst 10 skoldagar under ett läsår. Om det finns synnerliga skäl får rektor bevilja ledighet mer än 10 skoldagar under ett läsår.

Lämna ifylld blankett till ditt barns lärare eller rektor.

Alla elever i grundskolans årskurs 3, 6 och 9 gör nationella prov under en bestämd provperiod eller på ett bestämt provdatum. Det är Skolverket som fastställer perioder och datum för detta och de flesta proven ligger på våren för att eleverna ska ha fått så mycket undervisning som möjligt.

Du anmäler ditt barns frånvaro i appen Tieto Edu. Om ditt barn även har en plats i fritidshem, behöver du inte göra någon extra anmälan. Frånvaron registreras automatiskt på båda ställena.

Frånvaro och ledighet är två olika saker. Ska ditt barn vara ledigt från skolan när det inte är lov, ansöker du om ledighet via blankett. Det behöver du inte göra för er plats i fritidshem eftersom de inte omfattas av skolplikten. Då ändrar du bara i barnets schema via appen Tieto Edu.

Fristående verksamheter

Enskilda verksamheter som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning har också rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Kontakt

Lena Eriksson

Förvaltningschef barn och utbildning


Sidansvarig Marie Simonsson/Senast uppdaterad 29 december 2020

Hjälp oss att bli bättre — lämna synpunkter eller klagomål

Tyck till & felanmäl

Kontakta oss

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns Kommun

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörns kundcenter

Kroksdalsvägen 1
471 80 Skärhamn

Tjörn kommuns logga, till startsidan

Möjligheternas ö hela året och för hela livet